HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 12

JPEG (Deze pagina), 748.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

12
Noordoostgat tot een diep en i 2500 M. breed vaarwater:
V het Boomlcensdtep. Het zuidelijkste vaarwater, het Storte­
melk, loopt het dichtst langs den wal van Vlieland; het is i
daardoor, en omdat het tij er recht uit- en intrekt, het ge-
makkelijkst te bevaren en aan te doen. De minste diepte
bedraagt, bij de 4d<> zwarte ton, 40 dl/I. Het vaarwater is
` hier zeer smal en vereenigt zich bij de 5<l€ zwarte ton met
het Boomkensdtep.
Het verval van water, bij gewoon hoog water, bedraagt ‘
" in de Vliesche gaten 17 dM. Schepen van 45 dM. diepgang
kunnen dus deze gaten binnen komen.
De vereenigde vaarwaters loopen van Vlieland in eene
zuidelijke richting voort onder den naam van Vliestroom,
· die eene breedte heeft van j 500 M. en eene diepte van j
j 170 dM. De Vltestroom wordt ten westen begrensd door
de met laag water droog vallende T/Vaardgronden, die aan
de zuidkust van Vlieland verbonden zijn ; ten oosten door
de van Terschelling uitstekende banken en de gedeeltelijk
droog vallende Gnlendertvaard. Een inham in de Waard-
gronden vormt de Vltereede, alwaar schepen voor westelijke i
winden beschut liggen. l
Bij de ton van het Langezand verdeelt zich de Vltestrooon gj
in twee takken, waarvan de eene, de Blauwe Slenk, het
vaarwater is n.aar Harlingen. Dit vaarwater wordt reeds i"
spoedig ondieper, het heeft bij de 5*** zwarte ton slechts ll
eene diepte van 41 dM., en droogt verderop nog meer i
op, zoodat op sommige plaatsen op de Pollen slechts 20 '
dM. water blijft staan. Over de Pollen tot de haven van
Harlingen diept het weder eenigszins aan. W
De andere tak van den Vltestroom loopt onder den naam ‘i
van het Inschot in zuidelijke richting. Dit vaarwater heeft
eene diepte van 145 tot 90 dM., en eene breedte van ,5
550 tot 900 M. Het wordt ten westen begrensd door i
den met laag water droog vallenden Westwal, ten oosten
door het Langezand. De kanten er van zijn steil. j
ä
ë