HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 18

JPEG (Deze pagina), 426.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

» ~ ` ‘ e ll

16 q
Nog zal ik ééue deugd betrachten aller macht,
Det’s eigenbaatsgewin veel liever zien verzinken,
Dan land- en luideneer naar mijn dienst te zien hinken.
Het artikel omtrent vreemde ridderorden kan met dat om- ‘ g
trent vreemden adeldom verbonden, en daarbii de eersten dan,
zoo goed als de laatste, aan ieder Nederlander volstrekt ver-
boden worden.
En hiermeê hebben de enkele wensehen uit, die ik aan mün `
verzet tegen de gemaakte drogredenen beloofde vast te knoo­ Q
pen. Zal ik ze vervuld zien? Voor de verstandelüke en zede­
ontwikkeling mijner landgenooten wil ik het hopen.

ge
" ?:
5