HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwd