HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 918.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

smr 1~uKoLAAs on KERSTMIS? 5
Under anderen vertelt men van een man, die drie schoone
i dochters had, maar arm was en honger leed. Daardoor werd
in verzoeking gebracht om de eer zijner dochters te ver-
koopen in ruil voor brood. Toen Nikolaas dat hoorde, ging hij
er ’s nachts heen en wierp stil door het raam een zak met
' geld. De vader besteedde dit om zijn oudste dochter uit te
huwelijken. Nikolaas herhaalde zijn bezoek en bracht weer geld
als bruidschat. Toen hij het de derde maal deed, werd hij ont-
` dekt en van dien tijd af wist men, dat Nikolaas de weldoener
was geweest. Zoo werd hij de kindervriend, die ’s nachts zijn
gaven kwam brengen. En evenals hij aan de huwbare meisjes
_ had geschonken wat haar het liefste was - geld, evenzoo gaf hij
aan de kinderen, wat hun het meest welkom was - koek.
Maar om de herinnering aan het goud, niet geheel verloren te
laten gaan, plakte men goud op de koek en zoo kreeg men de
beplakte Sint Nikolaaskoeken, die echter meer en meer uit
+ de mode schijnen te gaan. Nu is het duidelijk, waarom hij
bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts komt en waarom kinderen
hun schoentjes in den nacht tusschen 5 en 6 December uitzet-
ten. Schemert hier niet de deugd der stille weldadigheid door,
die niet door menschen gezien en geprezen wil worden? Er
ligt iets schoons in dat verborgen geven, juist omdat daardoor
het zoeken en verheerlijken van zichzelf is buitengesloten. Maar
_ cv wij begrijpen nu ook, waarom Sint Nikolaas tevens werd de
` j ,.,hylikmaker" of huwelijkmaker, waarvan de verbastering af-
komstig is in zeker soort koek, die men heiligmaker noemt,
ll wat natuurlijk. hylikmaker moet wezen. Evenals hij de huwe-
` lijkmaker was geworden van die drie meisjes bovengenoemd,
j evenzoo kon hij het worden van anderen. Vandaar dat de dichter
zoo geheel naar het leven ons op dien avond schildert:
,,cle kindren vol respekt, de meisjes vol verlangen?
Wordt er inderdaad niet op menig Sint Nikolaasfeest beslist
over het huwelijk van jonkrnan en jonge dochter, die de gele-
, genheid waarnemen, om stil voor de wereld maar toch niet
i verborgen voor het liefhebbend hart, elkander een bewijs te
V , schenken van toegenegenheid?
, l