HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 806.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

Z_ xl ` ( {
.
j SINT NIKOLAAS OF KERSTIVIIS?
= Omstreeks dezen tijd van het jaar is de aandacht van het
»·;‘ ­ · meerendeel ten onzent gericht op één en hetzelfde punt, dat
hoofd en hart bezig houdt van jong en oud. Gaat maar langs .
I; `§_ij ’s heeren straten en ziet hoe de menschen elkaar schier ver-
i:_ il dringen en hoe de rijtuigen den weg versperren! Welk een
ongewone drukte heerscht overal! Aanschouwt die rijke en i
J ·_‘r verlokkende uitstallingen achter de groote winkelruiten, waar
ilrj· ii j voor elk wat wils is. Leest de bladen en dagelijks wordt ons i
i““’ ii oog getroffen door prachtige aanbiedingen, waarbij het den
Yi ;"ig c mensch zoo smakelijk wordt gemaakt, dat het den schijn heeft,
, , alsof men zijn geluk met voeten treedt, wanneer men er geen
dankbaar gebruik van maakt. Welk een edele wedijver, om
i _! de menschen aan het lezen te brengen! Allerlei kansen op
W horologies, geld, tot zelfs rijtuigen en buitenplaatsen toe, als ' ;
F k`,` A! ge maar boeken koopt. Hoe goed zijn die aanbieders, die uit
, pure menschlievendheid en uit liefde voor ontwikkeling onder
Y Q2 alle klassen der maatschappij hun waren zoo spotgoedkoop, in
, `· l bijna te geef aanbieden! En als soms iemand er op wijst, hoe ‘
duur de boeken toch eigentlijk zijn en hoe hoog de winsten i
l der uitgevers moeten wezen, als men nagaat, dat ze binnen _
i. l korten tijd voor zoo veel minder worden aangeboden met de kansen ·
` _" `, op winst erbij, dan zijt ge geneigd dien zwartgallige den mond
W! te snoeren, die achter alles wat zoekt en ziet.
I. ‘ ·