HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 749.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

P
10 smr NIKOLAAS or Kmasrms? j
Wij willen Hem beloven
te luistren naar zijn woord,
Zijn voorbeeld na te volgen ç
hoe ’t kwade ons ook bekoort.
Dan is de schoone kerstdag
voor ons een heerlijk feest,
Dan is de lieve Jezus
ook ons tot heil geweest.
Als die kinderen niet reeds min of meer bedreven zijn in
het huichelen, zullen zij van die bekoringen van het kwade
zeer weinig begrijpen en zullen ze liever juichen om den V
goeden bisschop, die zakken lekkers rondstrooit, dan om Jezus,
· van wien zij zingen moeten: j j
l wat brengt ons dit kindje mee?
Kracht om goed te strijden, •
Zaligheid en licht en vreê;
i l moed en troost in ’t lijden.
A Ik zeg niets van de heerlijkheid der artikelen, die dat kindje
volgens dien dichter meebrengt, maar twijfel zeer aan de aan-
j i trekkelijkheid daarvan voor kinderen. _
J , Neen, Jezus geestelijke grootheid is niet begrijpelijk voor j, A
kinderen, die op hun leeftijd alleen oog en hart hebben voor
J , het zinnelijke.
J Men kan van Jezus als van ieder ander laten zingen: ‘¥§‘
,,Jezus is een kindervriend."
Het kind gevoelt er niets van, en hij kan er niets voor ge- j
voelen, Dat Sint Nikolaas het is, dat bemerkt hij spoedig, het l
behoeft hem niet ingeprent te worden, en daarom neemt het 7
feest van den heilige hem veel gauwer in beslag, dan dat van j
Kerstmis, niet wat den boom met zijn geschenken, maar wat _
de beteekenis aangaat. Daarom laat anderen het kerstfeest ver-
kiezen, wij voor ons pleiten voor dien ouden heilige, wiens
, herinnering geheel is ingeweven in ons volksbestaan.
C g«
i l
isp