HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 26

JPEG (Deze pagina), 553.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

" 24
over het magnetisme en hare genezing; maak het (
duidelük voor den leek, doch door degelüke feiten,
niet door vertelseltjes van verschillende wonderen. ` ~
» Houdt verschillende seances met de somnambule
G. C. GUNTERS, in tegenwoordigheid van vertrouwde
personen, en hoewel ik, door dit schrüven, doch ook
door müne ondervinding, het recht heb uw tegen-
stander te z§n, zal het mü toch aangenaam zün,
E wanneer u mü op een dezer seances wilt uitnoodigen; ··
doch altüd op die conditie, dat ik zelf de proeven
mag nemen, en dat verzeker ik u, Münheer KIMMEL
speciaal arts van het magnetisme, wanneer de uit-
komsten van de door mü genomen proeven positief
zün, zal ik het overal rondbazuinen.
Hiermede eindig ik mün verslag, dat naar waar- al ,
heid is opgesteld; eerst meende ik de zaak te laten ·
rusten, doch later achtte ik mü verplicht haar open­
baar te maken, ten einde het publiek voor dergelüke
kwakzalverü te waarschuwen.
’s GRAVENHAGE, 27 November 1882.
J. KASTEEL.