HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 24

JPEG (Deze pagina), 616.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

X - i
* l
i 22
· A
weinig aniline gedaan had, om er een kleurtje aan
te geven. i ‘
Sulphas Zinci wordt zelden of nooit inwendig .
1 gebruikt, vraag dit aan iederen Docter of apotheker.
Ik vertelde hun, dat ik de Sulphas Zinci, opge-
_ lost in water, gebruikte om de oogholte uit te
J wasschen, wanneer ik het oog daaruit nam (terwül
ik dit zeide, haalde ik met een haakje vlug het oog
E uit het hoofd en legde het op tafel voor mij). i
j Een kunstoog! een kunstoogl riepen allen te gelijk!
j Ja, antwoordde ik, dit is een kunstoog, waarvan
de somnambule beweerd heeft, dat ik daarmede iets
minder zag dan met het andere oog; dat dit oog
weder volkomen gezond zoude worden, en dus daar-
mede weder goed zoude kunnen zien, wanneer ik
T, trouw de voorgeschreven droppels gebruikte.
Groote ontsteltenis en geen wonder.
Q De heer GUNTERS liep door de kamer en riep:
was het maar niet gebeurd en zeide tot de somnam-
bule: hoe is het mogelük, dat gn dat niet gezien hebt! ‘ 7 .
ik kon het wel zien, vooral toen hü zoo dikwüls op
l _ het oog terugkwam.
l Mevrouw GUNTERS ging op de canapé zitten lezen
in eene courant (ik meen de Leidsche), waaruit de
j heer KIMMEL, vóór het consult, met verhefiing van
ii stem en vol zelfvoldoening een stukje voorlas van
iemand (ik geloof van eene juiïrouw), die haar dank
betuigde aan de somnambule voor eene genezing binnen
4 weken tüds.
p v