HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 23

JPEG (Deze pagina), 605.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

21 ` D
verklaren, of dit overeenkomt met de copie, welke ·­
ik u hierbü overhandig. ·
` Dit geleek op niets. ,
Toen hernam ik: De somnambule zegt, dat ik '
‘ deze pillen zelden gebruik; ik gebruik echter 3 maal *
daags 5 pillen; Docter, zie de copie maar na. l
D Maar, vraagt de somnambule mü, waarom ge-
8 bruikt ge die pillen dan?
Antw. Omdat ik volgens het oordeel van mün ‘
Docter aan bloedarmoede lüd en niet, zooals u be··
weert, mün bloed te dik is.
De inhoud van het tweede fleschje, door de som-
1 nambule beschreven, kwam ook niet met de copie
overeen.
Doch nu de poeder; dit was een stroohalm voor
i den Heer ICIMMEL, waaraan hü zich eenigen tüd
konde vasthouden, want de somnambule had gezegd
,,Calomel” en werkelük dit was er in, doch wat er F
1 verder in was, had niet kunnen raden.
nl Op haar gezegde dat ik die poeders 3 jaar geleden
p gebruikt had, bracht ik in het midden, dat volgens
de copie en volgens het opschrift op het doosje, die
poeders door mü gebruikt waren 30/5 1882. f
Doch nu komen wü aan het Heschje met rood
l vocht, waarvan de somnambule gezegd had, dat het
g droppels waren, welke ik inwendig, doch zeer zelden
gebruikte ; en wat waren nu die droppels, welke ik
i inwendig gebruikte? Niets anders dan een weinig
Sulphas Zinci, opgelost in water, waarbü ik een
z
3 l
. , J