HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 22

JPEG (Deze pagina), 529.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

20 i
ik vroeg haar om het recept, wat zij daarop aan den
1 Heer KIMMEL dicteerde.
, Het recept luidde aldus: .
17 Nov.
i RP. Tinct. nuc. Jugl. 16 Okkernoten tinctuur. ‘
Jodcti kalici 2.6 Joodkalium.
Sulph. ferri 1.3 Zwavelzuur IJzer. i
i Acid. tart. 2.6 Wiinsteenzuur.
· Ext. aloet. aq. 4 Extract van Aloë. Y
Tinct. benzoes 4 Benzoë tinctuur.
‘ Acet. plumb. cryst. 0.130 Azünzuur loodoxyde.
Aq. picis fort. 16 Sterk teerwater.
j Tinct. Lupul. 16 Lupuline tinctuur.
Spir. vin. Camph. gtt. V Kamferspiritus. *)
{ m. f. guttae .
d. s. 0. h. 20 druppels
( Was getee/cmd K.
5
i Nadat de somnambule weêr in haar gewonen toe- "
l i
i stand was teruggebracht, nam 1k plaats aan de tafel p
D naast den Heer KILIMEL en sprak ongeveer het vol- -
* gende: L
Nu willen wü eens nagaan wat de somnambule `V
L gezegd heeft.-
Deze pillen bevatten, volgens het gezegde van de
somnambnle, {datgene wat de Docter T) u zal voor-
, lezen, en de Docter zal wel zoo goed zün te willen
*) Ik meende gehoord te hebben dat de somnambule zeide Eau ip
g des Carmes, doch, zulk een kleine vergissing is van minder beteeke­
w`. nis, daar het beiden verwarmend is.
{ 1) Gedurende het consult noemde ik den Heer Kmmm. Docter. 4
è D .