HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 21

JPEG (Deze pagina), 608.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

G _ 19 l
E
_ geweest zün! Het is. maar jammer, dat het rec/uteroog j
de boel bedorven had; maar ter zake.
_` Na de voor mü zoo vertroostende uitspraak be- g
. tretïende mün oog, haalde ik het fleschje, waarin zich
ii 5 pillen bevonden, uit mnn zak en vroeg haar ot` zij
ä mü kon vertellen wat er in die pillen was.
ll Na er aan geroken te hebben, noemde zü 7 of 8 l
i dingen op, welke ik niet verstaan konde; ik verzocht I
l den Heer KILIMEL hiervan goede nota te nemen, i'·_
A I waarop ik haar vroeg of zg konde zeggen of ik die l
pillen dikw§ls gebruikte: Antw. Zeer zelden.
Ik gaf dit Heschje aan den Heer I{IMMEL over, '
waarop ik haar het tweede Heschje vertoonde.
Hiervan zeide ook iets, waarna ik het eveneens f
bg het eerste fleschje deponeerde.
Daarna gaf ik haar een poeder in de hand, waarop X.
direct zeide Calomel, doch meer niet.
l Op mün vraag, wanneer ik die poeder gebruikt
had, antwoordde zü: 3 jaar geleden. I
­, Eindelük kom ik aan het flescbje met rood vocht, j
vraag haar wat dit is, waarop zü mü antwoordt:
dit zün droppels.
·_ O! wat weet die somnambule toch alles goed;
G mnne verbazing werd nog grooter; doch straks zullen jj
wü de p0sitieve?? uitkomsten nagaan. {
Ik vraag haar of ik die droppels inwendig en
zeer dikwnls gebruik. Antw. Inwendig, doch niet
dikwüls. A
á Hiermede was mün cunsult in zooverre afgeloopen; i
4
, ,a