HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 19

JPEG (Deze pagina), 651.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

i 17
j.
iaar geleden , door den Heer D". J. C. VAN DOOREMAAL
het rechteroog weg is genomen en ik sedert dien tijd ;=_
4 een kunstoog draag.
it Verder gaande met het consult, vertel ik haar dat ik
veel pün in het linkeroog gevoel en vraag haar wat zü
ii in dat oog zag? Antw. Het oog is van achter geheel V
ontstoken , doch door getrouw de voorgeschreven drop-
pels te gebruiken, zal dit wel terecht komen. Vr. Kan ’
ik uit dit linkeroog goed zien? Antw. Het is alsof
ë er een nevel voor is. Vr. Kunt u ook zien hoe het rack-
i teroog er uitziet en of ik er goed uit zien kan? Antw. ¥
[ U ziet daaruit iets minder dan uit het linkeroog, er
_ is een nevel voor, doch na het gebruiken der drop- i
i pels, zal dit beter worden. Vr. Zal dit oog dus weer L
volkomen gezond worden en zal ik daarmede weer
goed kunnen zien? Antw. JA! Daarop vroeg ik aan
den Heer iKIMMEL of hu van het gesprokene goede
nota wilde nemen. fa
Een schok ging door het lichaam; zoo iets had
1 ik niet verwacht; doch ik zeide daarvan niets en vroeg
I voor de tweede maal: Züt ge op het oogenblik goed ll
helder ziende? Antw. Natuurlük! Nu! dan vraag ik u
nogmaals, wat ziet ge aan het linkeroog? hetzelfde ant- Qi
· woord van zooeven en zoo ook van het bewuste rechzferoog.
Ten derde male vroeg ik haar of zü wel goed
helderziende was, waarop ik alweder een bevestigend
antwoord ontving. ·
Ik vroeg haar nogmaals van de oogen, doch ont-
ving hetzelfde antwoord.
J
A l
ia