HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 18

JPEG (Deze pagina), 583.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

J 4 -
iT I V J
_ j · 16
ll
en mü daarvoor droppeltjes zoude geven, welke ik ·
,­ i I trouw moest gebruiken.
if F Daar het mü volstrekt niet te doen was om een _g
. V verslag te hooren van müne ziekte of van müne ge- `§_
zondheid, trachtte ik haar naar een ander punt te
brengen, en wel naar de armen.
lg Vr. Zün mün armen in normale toestand? Antw.
Van tüd tot tüd hebt U pün in de armen. Vr. Heb
ik geen hinder van uitslag aan de armen? Antw. Ja Q
van tüd tot tüd. Vr. Heb ik er nu hinder van? ç
l Antw. Ja een weinig. Prachtige negatieve uitkomst; I
Q · daar ik, zoo oud ik ben, niet Weet ooit uitslag op de
armen gehad te hebben.
Ik zeide hiervan natuurlük niets, doch ging voort:
1 . Vr. Heb ik ook hinder van uitslag aan de beenen?
{ Antw. Ja, een weinig, terwnl bevoelt ze de beenen
en zegt: dit komt omdat u de beenen stuk
­ g krabt. Vr. Heb ik ooit een zware ziekte in het
I been gehad en zoo ja, wanneer? Antw. Vüf jaar
geleden. °"') I . .‘
Ik bedankte haar, hoewel de uitkomst ook al prach-
Vl; V tig negatief was. V
Nu moest het beslissende oogenblik komen, dat
ik mü kon overtuigen, dat ik met een goed l1elder­ l
li ziende somnambule consulteerde.
Vooraf` moet ik u echter mededeelen, dat circa 8
· "‘) In de maanden Juni‘en Juli van dit jaar heb ik een zware
/ ziekte in het been gehad.
4. , Q
A J
l l