HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 14

JPEG (Deze pagina), 602.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

k
12
l Doch nu ziet het er slecht voor de apotheker uit: A
p V De patiënt, die het recept l1eeft laten klaar maken,
pl komt, na het eerste consult, over twee of drie weken
terug bü de somnambule. `
A ­ De sonmaxnbule, wetende dat genoemde patiënt
komen zal, ziet nog eens goed na, wat heeft voor- al
i geschreven, en wil haar kunsten nu vertoonen, door
a aan de patiënt te vertellen, dat de apotheker niet alles
heeft klaar gemaakt, wat op het recept stond en de
genezing dus niet kan plaats vinden.
Daardoor wordt een bekwaam apotheker soms te
schande gemaakt, door de praatjes van een zooge-
· naamde clairvoyantc, die toch alle kunstjes moet aan-
wenden om het geloof in haar te doen toenemen. *)
g Daar ik met den Heer ICIMMEL een zaak te bespre­ .
ken had, begaf ik mü den lO“"“ November des avonds
naar Leiden, ten einde hem te bezoeken.
Nadat de zaken waren afgehandeld, viel ons gesprek
i alvveder op het magnetisme, waarvan hn mü prachtige
1 voorbeelden verhaalde, waarvan ik er een wensch mede { `
te deelen, zoover ik mü herinner.
Voordat de Heer I{IMMEL een contract gesloten
` · had met den Heer GUNTERS, wilde hg ook wel
eens de proef nemen 1net de somnambule G. C.
~ Gmsrnns.
Daartoe begaf hü zich met een ander naar een
"") Het geval heeft zich werkelijk bij een apotheker te Leiden
voorgedaan zooals de Heer Kmumr, mij verhaald heeft.
I