HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 954.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

ll ­ `
lk ,
22
i` blijven, zal hij wat meer doen dan eenvoudig de steenen
aandragen en zich tevreden stellen met het werk van i
een opperrnan. ,
·:_ ` Overgevoelig zijn wij Nederlanders evenmin als on- I
gevoelig, stellig eerder verstandelijk dan sentimenteel;
ook niet zwartgallig en teruggetrokken, veelmeer blij- j
moedig en gezellig: doch vanwaar dan die, zooals
Van Vloten ze noemt, die ,,droefgeestig stichtelijke T
I; mijmeringen 1)", die tranenplengende sentimentaliteit {
i van de julia, en de Ferdinand en Constantia, en de
Fanny van onzen in merg en bloed nederlandschen , `
Rhijnvis Feith; en die ,,’t menschdom vliedende en
i droefenisàmende dichtjens" van het tweede vierendeel
F der negentiende eeuw? 4 _;
` Was reeds in de middeleeuwen onze letterkunde vaak in
alles behalve nationaal van karakter, ook in later tijd
i schepten wij bijwijlen uit anderer pan; en tegenwoordig?
l Dat ons uit enkele romans en novellen van nederlandsch ‘
frabricaat, ,,niet vertaalt" zou Betje Wolff zeggen, vieze
l ‘ en vunzige luchtjes in den neus komen, is geen onge-
woon, althans geen ongehoord verschijnsel bij kunst-
voortbrengselen van vaderlandschen grond; uit onze ‘
f kluchtspelen b.v. zou ik u plaatsen kunnen voorlezen,
i" die uwe stoutste verbeelding ver te boven gaan. Doch
l zoo iets is betrekkelijk onschuldig, tenzij dan voor
t ‘ het reukorgaan, hoogstens onaesthetisch. Bedenkelijker
i wordt het, dat vele geschriften van die soort een geest
g ademen hemelsbreed verschillend, of liever geheel het ‘ `
tegendeel van den reinen en edelen geest, die ons lou- · il
tert en sticht in de werken der talentvolle schrijfster,
-- E
1) Bekn. gesch. der Ned. Zetfcrwz (ze uitg.), bl. 435, 465. j
x
~.. ,, , _ __ YY YY YY Y Y Y _, _. ,,Y_ YY A ,, -,44. _ ,. A.; ,.... . ·