HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 930.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

, ,· ‘
. :_`
{
17
i ' eene schijnbaar zoo geringe bijzonderheid verklaart soms
‘ meer dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. [A
[ Met het zoog. volksepos staat het anders geschapen. l
l Het Roelandslied, de Carel en Elegast: zeg ik te
M veel met de bewering, dat de oud-heidensche, de mid- gil
il ' deleeuwsch-kristelijke, de ruw-germaansche, de lijn-
ridderlijke kleuren en tinten van die stukken moeten ` i‘*
Z l vloeken in de oogen van elk, die, zich harer herkomst R
onbewust, met ongewapend oog waarneemt? Terug te
gaan naar het eenvoudig woord der kronieken van ij
Eginhard of Albericus als tot de historische kern;
Q van hier uit met betrouwbare gidsen als Dunlop en
_~ Liebrecht, W. Grimm en Uhland, Gaston Paris en
l Gautier de volksverdichting te bespieden in oorsprong
‘ en werking; te luisteren naar de volksvertelling en het
e volkslied van de negende, tiende en elfde eeuw; de
{ gedaanteverwisselingen van Karel en Roeland en de
andere pairs en paladijnen als te zien met het oog en `
l te tasten met de hand; op te merken hoe zij door de ”
volksfantasie allengs worden vergroot, veredeld, ver- 'A
nieuwd beide van wapenrusting en van gemoed, voort- ‘ R
durend vervormd en verschapen naar het beeld en de C
_ gelijkenis der kinderen van ,,la douce France", tot zij
{ daar voor ons staan, Karel met den witten baard,
l ­ Roeland met zijn zwaard en hoorn, als kristenstrijders j
{ en kristenridders, geloofshelden, blazende dreiging en
gj moord over de aanhangers van Mahomed, de felle Sarra-
# cenen: dat verspreidt het gewenschte licht. Desgelijks
met Nevelingen, Gudrun, Floovant: bij elke schrede
I achterwaarts wordt onze blik helderder, ons inzicht
dieper en juister. Of is het niet alsof door die weten- l
i schap wij de macht bekomen, om de beelden van een ,,
, ii 2 1
[ · 1
‘j p V 4