HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 809.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

è
N al
wa 12 E
ll
,,Niet, dat hij echt een liefje heeft;
j Q Hij stelt het zich maar voor. ë
IQ Dat doen de minnedichters meer ; '
Daar zijn ze dichters voor:" J)
g, 1
ijl de hr. Schaepman heeft het nooit ernstig gemeend, l
daar is hij dichter voor.
De geest der eeuw; de taal van tijd en schrijver:
> ~ voor de historische beoefening onzer letteren wordt onder
;. andere verder vereischt een onderzoek naar de herkomst *
der grondstof van de letterkundige voortbrengselen, den
trant hunner bewerking en hunne ontvangst door het
letterlievend publiek. Over elk dezer drie punten enkele i
j Y opmerkingen.
De herkomst, de oorsprong der grondstof onzer letter :
gi kundige kunstvoortbrengselen, m. a. w. de vraag,
waaraan hun thema is ontleend. ~; .
Bij lyrische lyriek, als de dichter zingt zooals de
I; vogel, die in de takken woont, als al wat op ’s harten
j diepsten grond ligt hem welt naar de keel, zullen wij ‘
zijne levensschets, of, zoo mogelijk -- maar het is een ‘
,,§ witte raaf hier te lande, - zijne autobiograüe, opslaan
voor de aanleiding der bezieling, de omstandigheden
waaronder de liereman heeft gegrepen in `de snaren.
; Om een geboorteklok mede te kunnen luiden en een ,
bruiloftsliedje mede aan te heffen, hebben wij ons op 12
de hoogte te stellen van het feest even goed als wij ,
bij den lijkzang behooren te weten, of de overledene
een braaf mensch is geweest. .
')S1zz'&ke¢z en GZz'mZac/E/cr, bl. 41. .
$2*
. ‘l ‘
de
i r
. · j
1 I V _ ' . Y