HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.67 MB

TIFF (Deze pagina), 12.09 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

‘ II. HET WINNEN VAN KUILGRAS.
Op elk goed geleid bedrijf moet gras van een of meer perceelen worden ingekuild.
Zeer vroeg in het voorjaar en laat in den herfst bespaart men bovendien op stalvoedering door
versch gemaaid gras op stal te vervoederen.
. i Met stalmest (per I-LA.) i Zonder stalmest. (pet HA.)
In den winter: Stalmest of gier
400 K.G. Slakkenmeel of superfosfaat 500 K.G. Slakkenmeel of superiosfaat
” 400..600 K.G. Kaiizout 20 0/0. 000...800 K.G. Kalizout 20 °/0.
W Eind Februari: 200...300 K.G. Zwavelz. Ammoniak of 300.-400 K.G. Zwavelz. Ammoniak of
~. 150.-225 K.G. Leunasalpeter BASF 225.--300 K.G. Leunasalpeter BASF
j (..­: 40.-60 K.G. stikstof). j: 60-80 K.G. stikstof).
V In den zomer: voor degenen, die later nog kuilgras wenschen te winnen, 130-175 K.G. Ureum
BASF of 400.­..~525 K.G. Kalksalpeter (Z 50-80 K.G. stikstof).
Wie grasmaait en op stal vervoedert, voedt het vee op stal goedkoop. Wie bovendien in het
voorjaar, zomer of herfst kuilvoeder wint, verkrijgt voor den geheelen staltijd gezond, melk-
drijvend, goedkoop voeder, dat meel en koeken uitspaart. ’
De invloed van Zwavelzuren Ammoniak op de opbrengst en op den tijd, waarop reeds gemaaid
· kan worden, blijkt uit de proef bij den Heer Tj. Hosper te Oldeboorn (Fr.), waar op 25 Mei 1928
onderstaande foto werd gemaakt. ‘
(Op alle perceelen werd bemest met 600 K.G. supertosfaat en 150 K.G. Kali, overeenkomend met
750 K.G. Kalizout 20 0/0.)
l ‘'i’»’·:·· ‘ ä. .. ...·.... ... . .

.=-­ ...= ‘E‘ t·­ ‘­‘· tttt
`’‘l. ‘‘`’ ï ­`i‘ f ”`‘‘ CE ·‘‘’"_°‘ >
`<"` t=.
‘"`‘ ».... .‘.. ‘'·`t ..:... ­.t. ii" ·».= ...........~..‘
...· =‘‘ «» ». ....; ‘‘·· -=‘i ".‘'Z ....; ‘‘’’`‘’ " ‘'»‘` ‘i'` ‘.’‘‘‘
, ....i zwaïêqtäugee -»‘` «..
^“"‘°”‘^K ..i‘ ..­.. Ei‘
.` . " , i _‘t. 7 ==‘

­..·
=·‘ ‘<.« ....
· ‘t·` ·¢.= 1
t ? .·: ‘ ==.
` ­‘¤ .· E ml
. ‘ 1 ,
f§',·'«è ..
```"‘` °‘ ·‘·’‘
‘‘‘‘=-·= ·`·t '«
i"‘` ‘'‘‘‘= ‘-.‘'. .
t-. ..._. ‘ . ·./‘ ·‘
‘*· t-:. -.«.. Q ·­«.
' ·­.. `°·
- .. ‘``’`‘ ....:
* i .`".. · ·¥''' `‘‘E‘ ··.t ‘·· @-"r`i
. - [ .=. `‘‘‘ -‘·‘ ‘’`" ‘’i‘‘
· ‘ ` =.» ­ ...’· »..­. ’`’'` `‘"` ·­«‘ `·`.. .» `·
‘ · Q of V " ' 1 .,j `:­__;t­-» J gi ...~ ._ jg ST y
· Per H.A. bemest met ........ ‘ 400 K.G. l 300 K.G. 0 K.G. Zwav. Ammoniak
’ Opbrengst per H.A. op 18 juni .... I 43.400 K.G. 1 38.000 K.G. l 14.000 K.G. versch gras
*__l.__..
Waarde à 8.-- per 1000 K.G. .... 347.20 304.- i 112.-
__ï___._..n.__1____
s
Met 400 K.G. Zwavelzuren Ammoniak per H.A. dus: Meer gras ­ Minder bloemen.
- Reeds op 25 Mei maaiklaar, dus vroege, ruime navveide mogelijk.
Verdrievoudiging der opl5’reHg·st!
A 5