HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 9.43 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

bij droog weer de afslijting groot is ; bovendien is de over het smalspoor langs den geheelen weg verdeeld VEB]
aanleg niet goedkoop, terwijl, naar mijn meening, de en in stukken van pl.m. 10 c.M. breedte gestoken. Het WG,.
onderhoudskosten belangrijk hoo-ger zullen zijn dan blijkt goed te zijn om -de zodein in zooveel mogelijk bra,
die van te·er-st·nt·el~-paden. grasaclitige lage duinpannen te steken, daar deze zoden mn,
Ii
W
. , i
,--­ï » . n ‘‘`` -. ,
’`:’` "”```‘``i`’```’' ” `’°` ` ”"”`” `’‘` ‘ ’"‘`‘ . _, . (
~` uuj _ ï§$`,§;·«gs,,,, _>_` E xäkà 1 _, ugjjuê _ ‘ _ x-
‘ ri ' N . ‘*’- .l’ y ` " ‘‘=
r ~ ··» « - -« <.- ,.,. ·
* .‘ ‘°‘ . `»= Q `‘"’ï .. " ‘. `*
‘·:_ ` =·_ _; . l_ - M ;
»-=·ï ·=­ . ‘ ` Y
· M , ‘". . EN`; `.`‘e _ ‘ e g - ~ ‘ _ 4-:.
°%;*£ . i" ‘ · ` ,l .~ :=i ·. - . ·.., " ···­-= `
,~2le­>?‘;`$»;äï§ä~` '*i,;g," ; `s ~ Q V °`ï‘:"i,"w¥ïïï"“.ïi`F ```'` `=:»¢,`°M`
I ­ ` - "sg° ‘
i i ­ `rr .' _",. - 1
-. ~t·’ dat - - 1 ·» 1 r
.` "~·“‘«*e"~ ïwv »· ‘ . .»·­ .·., §°l"r»= " -«
r . . ._ . SK; , , _ rs l. x. ~ >_,e..., -.».. _ zr,- - a_
. ` WN »~'•·¢ *1. s. »: aw ` g _ ‘ `.,@.°>ï»;~.x ,
Het storten van sintols in d­o gleuf en het leggen van de irails.
Voor de aarden baan en het vervoer van de ver- vaak ,,aanslaan" en door hun groei een blijvende be-
sohillende niaterial-e·n, als sintels, teer, heide, enz., langs grenzing van het fietspad verzekeren. stel
die baan, was het noodig om een smal.spo·or te leg- De volgende bewerking is het uitseheppen van de moi
gen, zoodat gehuurd moest worden 8000 meter spoor gleuf voor het fietspad. Daartoe wordt tusschen de laag
en 24 kipwagens. Het smalspoor werd gelegd, al naar- twee rijen ban·dzod­en zooveel droog zand weggeschept, B
mate de aarden baan vorderde, zoodat, toen deze klaar totdat men vochtig, vastliggenid zand heeft, hetgeen de
15
. ., .i.. eaei a l , i ii ..ai,_,i.aaaa «­a~· ~
. , , ... -i; zzï 1 ·-;. ,.=,.=». ·· ·-··: ........_.

_.,<._._._._.,, .r,,.,.,._._,,_,, * i‘· ·
·-·‘ k g-. ‘l` `: d xl ‘ :"
'‘== ` r ~ .... .. ­ ` . ,.., . .. . ,. ...· · -
- " ,t V ` ''``' ‘ :·=· 勒;¥
=., ‘
’ " 1 @ë‘‘ Eeë ··~· ­ i==-·- 1 ‘‘‘’"‘i-·
` W
- .v` ‘‘ `f"Y§f¥ . ·*‘ r,,· i” ‘I;V;..ï `; =-‘
"lj, ‘ `/ '
1 ­’ ¥>ï£ ’ te ‘ Z. ii '",· 1 ,- ‘ <@ -‘‘E ‘
;,- ,4­"'2­_ · _ ~; v'>_ , _,,,~$»;;`N:,_,g·,-,.f`;gïv;_ï­« <­ _;¤«4Nf;~
r·‘_
Het ijzeren te-ervat op den kipwagen.
was, het smalspoor over een lengte van 8000 meter lag. meestal op pl.m. 15 o.M. diepte het geval is. besl
Nadat de aarden baan klaar was, was het eerste Dit vastliggende, vochtige zanid blijkt een goede onder- te
gverk het leggen vên tvàreï) banádzodeä voor äaag voor het sintieïlfietspad te zijn, zoodat het aan- igor
egrenzing van het ietspa . e zoi en wor en 1n rengen van puin, lei, enz., voor onderlaag met noo- an
met ·d1chte begroeiing voorziene duinpannen gestoken, dig 1s. Waar echter bij het maken van de aarden baan f0.ë