HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 9.42 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

_. 3 __ .
DFS H1 voldoende te zien, dat het maken van de aarden baan geworden en daar het fietspad op een breedte van
dacht door een derg~eh)k dumterrem zeer kostbaar is en wel 1.30 meter (in de bochten 1.50 M.) gebracht is, blijft
rg Op-
._ . .»:` <» -
' p _ I " `
· ‘‘'‘ . · ... .... ,_.,.t , _.
=‘ i "` .# ° ?’ ` I ` [ .`ï.° `I? `«.,_ 'ïï -··-. , __``E [
.. i F [ ’; ·ï‘ A ‘v v· ï’·`ï.,;;L
) l ` >. 9, X I _ ‘ · ^ . $é :¢;gr­’f"f`;·’
,“‘y alg H ,::.. 'ix _,’,;‘ è l ,w,_x:.»¢"' ­ v _, _ I
s " " ` :Q"‘* Yet- X ¢-«# : W=
` it e `‘‘‘` MW
- ‘‘i’ ’i· _ er-.·
x _,..···*“’ NA? _ ges, , à .4 _`
"‘ ;~j"_;{... . _- ~ { y ..
WW _
../»-­ . ; · v¢"%ä%'»t5-à· ~ 4 ·ï·‘ ~· . _ ·· .
.S Op _ ,$<r`MiW 9 y) ge ·.... ` ` _
»~‘»·..,.. t ,,;«,~­‘, ¢’3~= ( « ­-~,,ï;‘­·.. . .­• " , ~~
. ,,_ war .«ï·‘·»=5;·»r«,t«e­. , ~ ~ .
gldters §<`*ï§ï§äïl‘ `V rääd > ` " lffr er «/äüç, ·· l gi
men [
p W at- _ _
lèt in Het vervoer van heide voor de vastlegging van den badweg.
het grootste gedeelte van het werk uitmaakt. Wel is de weg nog 4.70 M. (respect. 4.50 M.) breed. Hoewel
waarzou voor het rijwielpad alléén de aarden baan het eerst in de bedoeling lag om het fietspad van
smaller kunnen worden gemaakt dan voor het fietspad zeeklei te maken, werd het toch beter geacht om een
_ 'p__ _ ____ er ,m?«¢‘ ,;,2 A
-·--- '‘‘'’``
­ . ·‘‘‘ 1>·· · ·· ..... . ·’ .. · ‘^`» V ' r ¥‘~ Tr ‘
-·=·» i‘‘‘· .·ï.-= ··
i SI? .· V . * ``·· - R ~ ‘‘·` ‘ ‘`‘"
t’·` `­.­ " ït ä 5 Q ‘` '' ?»= ” .
" ’'. -·
k `- i ­=.. i =- .· r..
v ‘’`‘’· ..»
‘ ·-····`. =.»= .·
` { T """
>·, ,*3*, `¥¤,v;·»;S.,:ä.­·==·­·+‘ä*r,:,·*T `>» ¤'· e~:.’.­«*­'¥ "= .‘·ï·- ~.«:<~« 5,, ' . .5
‘’·’ t­‘;·5.e»¥«:@ï==t » . ’
‘ x v ë i '`'` "’ ‘
.··­·=.`‘ FW `‘=» w « .a­=ï«·· ' . · .ï ‘
· ‘ t‘-== . ‘
»‘;·t‘ J I ‘ .
>·»a.;.,..,...v..M .... ,^_,;_, « 4. ­> _ ·‘. . 5,;; · _ =··’<ïe . *'~ "=t. ’,, .·
van Het vaststeken. van de uitspruitendo heide op den badweg.
foto,
n het . . . . . .. .
Geeft met baidweg, maar heel veel verschil maakt dtt inet. teer­smtel«r1)wielpa·d aan te leggen.
° De aarden baan is 8000 meter lang en G meter breed De kleifietspaden zijn bij bnat weder te zacht, terwijl