HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.56 MB

TIFF (Deze pagina), 12.77 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

II
Door Leunasalpeter BASF 2000 à 3000 K.G. hooi per H.A. meer. I
_ Ook op minder goed ontwaterd grasland. I
· II
AA _.V. ,. A A AA 2 A I
I v=:;»-=ïïïEA-; =­VW AAAE . , _AA_A_ AAAA I
.0A =·‘ 0 AAA ‘r·0x ·ï---
0 0‘ `o‘rr 00 II ‘ r
0 -‘‘·‘ -=..A :‘·= Aovz ·=A· 0 ‘‘·‘ 0 »
0 v '‘-·& _A__· .«r=v‘ Vv0E‘
I . -$­-: ·­=» `· I A5 I Y
=·’ *‘ A" AA K ,. '0
-ï‘‘= lremlteiëaillläl ZIIIIULRSIIKSIIIF I ‘‘‘· mia I. __ =·= 1 /;‘
«· ’ ..‘- " ·,
Am .. zg · ë‘` L FI ’·`;
I; Q I ?"“.f , VW ,'= A .« _
_, Y`? j*;,;.; ‘/‘2,‘ï* >?·£<’Yïï‘. ,­-· 0% " ‘ . Jy; Q ";` ·i . Gé! `
0 4 /:_ ;­­ ' 'TQQ x/A"' (J, ii IQ; ?' · ' ‘ë,,. . £ gij! A [
ya.; L;) 's fi ""’T’r?‘*': II ;,« ,<»é‘*> A; Nr ‘?£4«g;;­1’i,£§;3‘0;IT «; A· ;·j·'Y·’g » .
A er -· » 0
‘·A T 0 EJ/ë" ` Z, ,_AA_ rï ‘‘‘‘‘ ',‘, :*32 «‘;,‘.`I 0
· **0 0 ' #‘‘ $..0 ­ · 0
. A / I
· ~ · Aä ·A I, " "~' ?«.z- 1;* 0‘ ;" 0 < I
I ( . 4; {
° I
I Proef bi` den Heer . SMIT te Gramsber en. I
A J S
A I
{ Per H.A. bemest met ........ 500 K.G. 225 K.G. 0 K.G. I.eunasa1peter
' Opbrengst per H.A. (In 2 sneden). . 5512 K.G. -1956 K.G. 2587 K.G. Hooi j
ï I
I Meero bren st er H.A. met 225 K.G. Leunasai eter ...... 2559 K.G. Hooi
I P E P P I
I Meero bren st er H.A. met 500 K.G. Leunasal eter ...... 2925 K.G. Hooi
P 8 P P
·
0 I Met 35.10 Gld. aan Leunasalpeter dus voor 71.07 Gld. meer aan Hooi. I .
Met 40.80 Gld. aan Leunasalpeter dus voor 87.75 Gld. méér aan Hooi. A I
A I ·`
· I
I II
LEUNASALPETER BASF OP HAVER I
I Hooge korrel- en hooge strooopbrengst. Stiif stroo. A;
a _A __ A A I I _. AAAA _ I
I ` ` 0 .­ . ‘`’0 » A. I ‘..AAI­·ï”.á~§è
- . .

I 0.-0. ·... ï ,5 ·-="0'.: ’~*‘¢,·ä·’;:;;
E ·. ~· §á“ `
E2 « 'ï­­.·" ­¤­ Vi 1 ?"` J Hi
I i‘‘.A -» 0 ··
I A .­. . ·‘‘" 1 Q
I ­ 0 ..A .v­.0
I A «.; ‘ ·0 0- g g 0·0 omg ; ·« g , A
Proei bij den Heer R. KIERS te Hoogersmilde.
I _ l
I Bemestin er H.A. O bren st er H.A. *
S P P ë P
700 Kg. Kaiiz. 200/0 I 500 Kg. Slakkenm I Zonder Leunasaip. 521 H L. -I- 2922 K.G. stroo I
700 Kg. ,, I 500 Kg. ., I 200 Kg. A, 66.2 H.L. + 6268 K.G. strooi j
700 Kg. ,, I 500 Kg. ,, . 275 Kg. ,, I 78.5 H.L. + 6560 K.G. >trooI I
*? "~;·_""r 0 "0"0 ‘ ‘"_‘""- "_**--"¢­· '*?"_ "I 0
0 Bi; 200 K.G. Leunasalpeter BASF een opbrengst van ruim 66 H.L. Haver per H.A. 0 I
Bij 275 K G. Leunasalpeter BASF een opbrengst vn ruim 78 H.L. Haver per H.A. I I
I

I