HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 733.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

3
J
à
`
‘ï
.4 _
i
[
1
.. 2 2
I Q
à Z ä 2 E 2 2
» ‘¤ .3. -· 2 8 2 2 2
=; E fë 9 ë 2 g S ä Q
ä "‘ ¤ ¤= rv-v­«~‘?.- § 2 2 S g ° 2
` 7 ' V) ·ä .. ` I u> c o ° g c
l 05 ' 1 r _ ‘ I ua c g <:> ¤
* W ·"ï<­l- = ' I T ï Y -· 2, ‘ · · *2-«°”» S2 ë' ä
2 ‘* "’ 5 ., "*‘-ï­~ ` `‘`’‘ ’ ··-­l · A T"T--T-«-~, ~ =·
‘ x PE ::4- ¤_|_ ‘ ‘ a ‘ ' x-·-,. ""§­»­­"'
‘ 5 xc¤<`*·~-#12-:. ,‘·~-l EI-,,· ·¤ ;"‘· ·.,__ ,= ná-?0;6[
J ¤= ‘5¤*Z ‘ 2 ~*- : J L D-4 "`·"'-«~i.. ‘ '“g,'§·<-ï»1­.._
¤¤ ¤¤'§»- , *-w_· I . "·-ä<2,4_¥ ‘ » lg ·-J "
¤: I ::0 ·•.u w , z , -·-·-4.2;_ L.; " · -ï·­?,-L ; ­ ‘ `ruw QV. ,,
m _¤·; xx l V ` · O ‘ , ­·-­­­­w2_;___Y[_ I · T- , jv __ _>c: J
> g <(Lu_ ‘_ . · E >b- 1 I Q- ____ , r xluï •
! Z°· _'” "·· zx ‘ _è$°“' I v"' "1-+·­ Y ,·>‘ï">"‘ ·
ä =ï‘ 4 -jQ I I-""···., w¤’1· "j-!‘*­'___’ I
' gi IJ " ·»«r. , "<pä~.1·" . ¤­¤;c:« `ï"•
T J I v * » -,____Fln· 1 I · «7 ____ I I
1 * 2 al L * ­· +~ ­» »I.. M ” iT ·~:~ 2 2;- y " :· «·­2 ­° · "*“
{ ··· ‘ $1] __ "‘·)-»·;á____ · ~­ ._¤= ;‘·~
1 'D 3 ’ ~` ‘ we ­-...__§ ·T' fl ·--lb; ' , " rjï
1 M · Yl ~ , » r-¤--2-221. ___ __ ‘ ë
$ 1 K ·=·~.." =· »| "Y~"‘"-L-`·
! CQ > ; V ' ‘ ·5­ ,__ ‘ V ‘ V V `
1 cd V E #­vj-ï_*;____Y[V F*·__ i- ­ 2 · __ __ J 1 L uw
2 2 ; ~«·­iï 2+ ­ » é 2 Mi
Q > > · M"' ‘¢·· «--.2, [_ "" *2- · i ;____;_;
S ; á ""-~~ __ · · ' `` Y · I I V' ;‘· ·A,_;
3 gj > . V Q 'Mw ‘ ·· » ,2 ___ ___`IV-l--h- ‘ I . ,
__ ·· ­x . ~ _ , ~~ -.. , __ · , SISI
{ M ~ j ‘·~ ·., ~, ï!·· 2·-· »I2. .,,a_ ·_- 22;:
i 2 2 X. ` ,"'§‘*~­22.,'__· » .-
g I _ ‘ V xx 'I"· --' ·"I` »-» »
·¤ z :> | ' ‘ 2-~ · : _ « . 2·:­·
I nu ¤¤ · · , ·:-·­·­-l._L_>
X > gg ·~1 _ _> , ­.
B < ¤: 1 7 *·--~­­ ,1 ‘ 4
1 ui gi; l g--- !> ‘ ;` ‘ ­ -l____ IWL ‘ § 0ls|
i 2 ¤= 1 2 ëï-X E ` ? "“"-»- ­­ --_. _,_;Q "`E
2 ­ w A I] < ··- ..-_ . .---1
{ B; r- · ~«~ ,.__ ;__ e + · ·--22..22
è z "‘ ‘ ‘ · 2 ‘·-· 22, Q2
a ¤ ; E vw M · , · 22.
à ` E > Pr [ ”" ' lr . I _-_P("ï"" ·~ -¥­l ‘_­*so¤¤ 0,5
' E Z ë° 2 « . lf ; ‘ · 2 A; W ­ . j` `Nï «
g < E E ` “ ` """"· ,- 2;f`[” jwyï-­: ‘ ;_‘ ` ï`j‘;‘< b-
á > 2 ·; , ­ , ' " ""*"‘·?# F IT"` gm
I ·<.._ · -»­
{ ¤C Q 44 · ~ . , ‘ · 1 · Q `
* E E ‘+ I · ‘· ·~~~· =· ‘ uw
3 “ ï lq · `WM2 ^¥Lur ET`?
a; ¤ z ë-@2-.2 A f"-? ,-2; L [ __ `7T'
w ~· ° `W- ` 21*+· +~~= {2 LT
1 N O · ' I ` ` ‘ F
_____ %‘~­I. _;>, W, ‘S6Bl
J M 2.2, ï"" ,_A_‘ 4 ;T`ï`%'
nu Il ’| «-4 _ ‘ i A_|_ï"°_!
ä + _ > ` _ _ ‘
> I ` · ’ ‘ : f2 U;]
O E n ‘ --¢--..;.f
I *­·­ . .¥`l _ I DGM
-·` YL FX "'ïï --»­§
(i ‘* · I` _ _ ~Y; ? .
· < 4 _ 4 x ‘ · ---4
‘ El .­x·.«.,_Ygj_{
u.:? ‘ "`)- -______
EI ...l _____'~' V H **5HBl
al 2 ,;,2; ML 5 2
äg -·]·; ,_,`_ ‘ >
q· v--.;
‘ mt ‘,__ ‘ I r *1
. ,;· · lxäv .,,_j 4
{ E ­ä] I ' F K ‘ I ` :088l
.____.1 4- "I ­;- · ,
v §· ‘-Z _ _ [ :4-5 ‘ ; V" * W
‘-=' -- = = I ¥ ·x - « 1
g· XJ ëê _`_‘ ­­_.. L L+~·•­... j_ _ ‘¤
¤ 2 - . , _ ‘ 1
{ ä g 2 2 C, · 5 W · · 1
W ` “‘ ä g E 2 Q 2 ="` ï·--- 4 ‘
" S 2 2 2 g gi ·= E 2 2 wvs
V E E g ä -· ë '
l ~ 2 2
r= E
I
ëi
E
i