HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 575.77 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

22 t
Nadat het vraagstuk van de moderniseering der water- ‘ g
opvoerwerktuigen, zoodra de tüdsomstandigheden dit veroor- ; l
loofden, ter hand geno1nen was, gaf de Gemeenteraad in zijn ‘_ i
TOENEMING VAN HET AANTAL VVATERMETERS.
50.000
40.000 |
30.000
i
u
ä
20.000
1
ä
e
E
I i
Fig. 44. i A
vergadering van 5 Maart 1923 de voorkeur aan een oplossing
van dit vraagstuk, die strekt tot volledige electrificatie van i
het pompbedrüf. Het geleidelük buitendienst-stellen en weg-
ruimen der bestaande stoompompmaehines is thans in voor- Y
bereiding. v
­ 1

a
ä