HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 921.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

20 j
kelijk een vulling van 30 om duinzand, daaronder opvolgend g
G8 cm grind, 22 cm brikken en in den van puinbeton samenge- j
stelden vloer, ingekast een gemetseld middenriool met zij- J
kanaaltjes, die uitgevoerd waren in klinkers, met open voegen
in zijwanden en bovenafdekking. j
In de nieuwste filters (9A en 912,), in beton geconstrueerd, j
met verticale wanden, is op den bodem een draineervloer van
tegelplaten (30 bij 30 cm) samengesteld, welke platen met
onderlinge afstanden van 1 à 2 mm in regelmatig verband
HET Tnuicnwoonnio 1>oM1‘>sTAT1ox lN VO(lI·1LVLUCHT.

·( *`”`` 0 "° r· J; *ä_ ik j
.•· ‘ `__`“ L tx` ` ‘"!^- ,. , ‘~ ­ ~ g __,· QW., l
t ,,:,2,, ‘ , j J _*»`*‘ ·:$L e ~:·~~­·•·e··~
·;~· Kga ly . ( gg Q«­ »» .‘_ "' _ ’ ‘ ~ Y ‘ . ‘ ‘1_ `wïfj _~
" /’ d ~ M l· " " I ah` · ` L
­~· . ·,e ~ ·- · ·~‘ , « ..... M i
if / lt i. _'·, . (. , )' L ­ W. ` Q. a -..`,¤,,,
i `,"‘^«??`3`*l§!ï” J'? 1 ‘; es i
. «•'! ,5 ·· ­­ f' . ···«’ .«'.·' ·', E J "‘ .:· -- ., ‘>· i
’_f*§ä`«I"’i.J'* E- V 4 p ,¢="$·»’/ ` _ ~ ·­{££ ‘_.` E *
t ,’=~ ~ r ï,,·5
e v-=·= ’< [ i ·
à "~«,.·`"~ e l,-.l = *wi gig/ J i t
’ ‘ 3 · er ’ xt, : alain, .v «,,,. ,,v~­¢‘
· ze ä ,, ¤“" i i.-· « - ~
" ij? _,, ·; ; mi., ­ ~~ ’··" »·"‘_, , j Mr E
z ·· Fer ~`l‘ ‘ ·‘ i » ···. i · i
P “·­­;‘ ·. . · d, f ` " ,, i
é X « · ` ‘ ‘ ’*··.§•~­€v‘¤§*"“°?" K
‘ lg gl V , K /_ · ~ .ä_`{g_`» l
‘/ ’ ‘'‘’` al i ;
(4 . .%­ ' ; _
t ‘ i 15 z rttr, ,,, ,
l j - |1_;__ V i x _VA4 , ,_,,i i ,l.. Ah i
· i s r V , ;:; iei .s . n
' gn" • ,,;m~" ` ni g . { »`_: · :4 Qa
Foto K. L. M. {
Fig. 10. l
ondersteund zijn door kleinere tegels van 15 bij 15 em
op een hoogte van 1 cm boven den vasten filterbodem. i
()p deze vlijlaag van 5 om dikke tegelplaten is een filter- t
vulling aangebracht van achtereenvolgens 12 cm fün grind, i
10 om grindzand, 15 cm rivierzand, afgedekt met een laag l
duinzand, welke, in· ee11 nieuwe filter, ongeveer 1 m dik is, j
maar bn elken periodieken schoonmaak in dikte vermindert,
totdat ze tenslotte als ze tot omstreeks 75 cm is afgenomen, i
weer tot de oorspronkelijke hoogte wordt hersteld. t
1
l
i
C