HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 891.56 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

¥
; _· _
` ` äx iá.,
V ·
ii ;g·<‘ -
· %:ï ’¥ i
QT; ‘’ " v 1 ·
V ç.; · » : ,
Q: ' £§¥I ‘.`ï:. E ,
F ?·= 2* . ·! à‘ï‘¥;· *
00 Ti? ä `Y4 `1§`¥·.`·‘
__, we 1 2 xg ïtf, .|
» ïèf ` Zä X xà? X ; Z l
-:. ·· . W1: ’ , N1-. . «·­ =-.
v-1 xy ·~;I?éi` in ig., : ii :,: V _ {
V, . fïgi ` ·ï" E
x ‘ gg »·«-;·2.*;«. =; 2 ‘ s-; F ; e
.·J..~ ‘ ;, ­ - ~·>, 5 . ‘ Q:
za ag v ·;«;,. (».· g .35 s e vïäv S , . · s
E ’I{ C i)‘;`;"."·‘x,`• x. T eàlàg ï’."‘. ­ : '5
,_; ’ · lt; . tg * :r_ ¤ g
ra ïzïä sg; gä-i_ X Q gg ï E · ;
Z äsg . 2 F5 » g ·
in ‘ï·~. JT! . ‘ . ;;;..F; . ·
1=` ‘ Wa , `‘q·» ­ fst, « ‘
(D ; :_`-gw . g êyïi §
M _' I T Gaxgvi , ;:_»,:.V I I
. ‘#· sçgl ·. ;· ‘. .; I
"‘ ` ° Up ‘ .’. 'jäyq Q", L P
ä · E E! E`;
E « l< ;` ' ”;·: ‘ .·
gg ä = ‘i ä · l x
V) ä F `êï,.* 5 =‘ ,
r= U, . Q *2*,*; ‘~ ; 1 Q zä ._.3·‘» 2;.:.
w Z _ ,¤ zg ;_.‘;,;« ä ., ·€ ·» ,‘,¤
­_ ei Z < . ¤ lg ' ` · _y ‘ ;_·'
; >·= .
E i g 4*5 ; · · ïïäigf T 1 j , S.:·L `; j.­«
,., N·» ¤ ‘= :i “__r­j r T5, ,.
" z. ;.;. xl - «ï ; ex: a ¥ Q •
, ‘ al g 7<;­.­g ggx. a jj , .` ?;;,‘ = ‘,» .,; ad
á ri, . , _ . I . . . I . I
rx; , · {Mg _;•;;_, ;“ ;l;·
~ Z gy zi Q _ _ a 2;;;
N '* ‘ Q ¥;& ä;,J1 Q ··7_ für
* "‘ gg .g . F] ; ..:¤ gi gg;
CQ Z Q ‘i ;; . ‘ _ . 2 P _êm‘gTrl,! . ;r‘.·‘g A ,,;,3
[_: ïg , l- E =~ aggëygig QS'; ,;<~ we
2 è · gj, ¥ D.; ; x , «‘,e 71 ;
ii = ­~ · . A ·. ~J­>ï 3. e · r."-._
L'- * :· ‘¥ ä ej v g gfzïfïïg-è·;;ï aa X
Z Eg . ` < >§è’ij =" ?ï° gj.:
6: E3 fe 7 ¤ < ·‘V~ ä · ‘.<j`i
. `=äl ag . _ ï · ‘$ ïï M
’ W`; à ’ 5 1.;.i'
2 . x · ° ·; ~ S ?$«·~ > W
hl A1 · ä ;.,. °£§ä::‘«,.ä.;·« . ’ .<.•
Q · =‘g ~~‘ { ·1;;,;=g¤.¤j;{, g nq ` ·; gig.;
· Qi ~ , L .re·"_" | Q _ ·:{~
na ;x · · M · .’ï= gr
7 ___i___; · · I H= . ä . M g!
J ` ‘ ‘ 1 V icljlybë fg _ A xcj 2
Q "ë IE; E . 5 ä 2: ‘§
O il ï¥- , E3 j’ { K, `ëfrv J
O il. ` . :;;"¤ 5* Z il
· - . ä, ‘ $5+ en ·.*; ~¥ .a .
Q -» ig *= nei ï r 1; sf «s
‘T~ ïïï « -­ ` Y` > .? ..
· ·,. lr; .«· ; MI y, ; · 3; _ ge ,^ in
` +1. ar; ; Fäa, ‘«;‘e.; J. gx:
35 " X 5ïá. · E Q "*¥I’i. iw
% " . Er C gg! * if.! e.·.:‘ï
ï§e ‘ · .1* E èä ';.2
` ` ` áï ïë V? Ik " «"_` fn
· - ëïl ¥ .L §*‘· l è#j.I ïe ii? fl
‘ ` " ;`ï`: ` *" 'z f ­*
;.· _. ,_v¤ ç· .·y ~:·' M ‘·!
` `; .; F; Z?. ' ääy li _«::§
‘ ä ä*f · »r§ ~ ïs · r,
‘ _< ,i ’ 2 ‘ ly "£‘g E ·_ 'vr.-4
r · ­ ‘ = ¢;·: ‘ >1»~e
« · ‘ ä:' ·[~i ·‘-, _ .
^ ' { , es.-: ie · , ` ‘·-’ ;ê
w ‘ zg, . 1 ‘ .2 ,. ; 4
5 F ‘.;` l, « «ç_-[ . ;_ .; ­, n · ` '.____;
W5 nii? G2 ·; J- , =_·. 2
· - 5 F‘ .! . hi H ,9*ä ­.l;é.:>
I t E; ET; Q", .:" :,» ­` '.
è '" C9; . .;ï 1 Q _ - ~ ‘ E
*~. . wig; i JJ ‘>ï·‘?·:1 . 2
" · Jïä ;": ‘i =‘ A ?
· . ;.·{ ïêà. _, 22-bê t . I
‘ ·, 4, ~ `__à · 5l;.' ­ ¤ ,_ ,
= »· g i g. ur u » I. , .
‘ ye; l êglái ¤ ï_ ,;_» I
`;· _ lk! . ll &;{,§F"»._ jl J , ~ ,·_ [
2· P z I`. . S'
; _ Z
Q .a « ë J. .`=« ië Z
` ­ V §§L€es`,£.ZQ · Q i if ,
r n~· ‘ ·ï.,;·;* ‘··. " M ·» »;
g , *`!§_ tw ,v { 1 h _`. . I
~ = a ä
` "`£~‘v’?‘*"J‘ EQ ` ;
· s Q :
’· ä;1·:¥"~ _ ‘
,, " `°?¥i·: I
`
- J
S
Q