HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 855.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

6
sedert dien de ziekte nog aanmerkelijk is toegenomen,
dan is men niet ver van de waarheid als men aan-
neemt, dat in onzen plusminus 2 millioen grooten
rundveestapel voortdurend 10.000 lijders aan open
t.b.c. voorkomen.
Deze methode is te kort in toepassing geweest, om
te kunnen beoordeelen of ze op den duur tot succes
had kunnen leiden. Sommigen zijn van meening, dat
het beter was geweest indien men getracht had de
misbruiken te voorkomen en het goede, het principe,
van het systeem had behouden.
Men is het toen echter op andere wijze gaan pro-
heeren. Men heeft toen toegepast het naar een Deen- i
schen geleerde, Bang genoemde systeem: ,,het Bang- ,.
sche Systeem”. Dit komt hierop neer, dat men zou ç
trachten een gedeelte onbesmet te maken, en dit ge-
leidelijk uit te breiden en tegen besmetting te be-
schermen. Veehouders kregen gelegenheid om met
Rijks hulp te beproeven hun veebeslagen t.b.c. vrij te
maken door het jonge vee z.g. t.b.c. vrij op te fokken.
De oude runderen werden onderzocht op open t.b.c.
en de daaraan lijdende bevonden dieren opgeruimd,
om zoodoende de kans op besmetting der jonge kal-·
veren nog te verminderen. Men bedoelde in de eerste
plaats te werken met de fokkers aangesloten bij fok-
vereenigingen. Hierbij kwamen trouwens meer
eischen dan bij het systeem Poels-Lovink zal ik het
nu maar noemen. De stallen moesten aan redelijke
hygiënische eischen voldoen. Verder verbonden de
aanvragers zich schriftelijk, voor een bepaalden tijd,
hun geheelen rundveestapel te doen onderzoeken op
clinische t.b.c., dan vervoer op eigen kosten der over-
genomen dieren naar de slachtplaatsen en ten slotte
niet toevoegen van runderen aan den veestapel dan
nadat deze waren onderzocht en vrij bevonden van op
t.b.c. duidende verschijnselen, en dit alles dan naast
de z.g. tuberculose vrije opfok van het jonge vee. m
M.H., ook deze bestrijdingsmethode in haar geheel H
heeft niet voldaan, zij heeft zich althans in elk geval
niet gehandhaafd. De veehouders vonden op den duur
sommige bepalingen te bezwarend, terwijl de t.b.c.
vrije opfok zeer dikwijls teleurstellingen opleverde.
Toen kwam de Veewet van 26 Maart 1920. Hierin is