HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 4

JPEG (Deze pagina), 252.83 KB

TIFF (Deze pagina), 4.16 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

‘$

. S
v
v
V
4 gi 11
E W
le
? · - d
sc
da
1 m
f hz
_ di