HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 38

JPEG (Deze pagina), 595.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

, , ' $•¤•0••~•¤~»•a»*;••.·»g,•,g.y,..~~,‘_ . ‘ ""* ’ ’ " ·­ ·«~- ,Y­-V--r-« .-., *,.7. .,.7. >_ _ __
Y _ «. , , «, . V ,‘§v‘V""‘*4·"¢· · " ‘ ""-""'
` ~ .4 - ­ E `° 'M ·; ­,·, .. .. ,. .·; - _ ,
,d ,· 4 · _.. ` · _ ` ` ' __ __ .»­ " _`· 2 "_',_/ __ `~ .,.` __’ ‘;'·¤',, .: _·1 , .1- .,·3»_­ .V `:_,,, ,[.<: _ 4 · ­.N __,; ` _ 'P
` § ; T. > ` ` · ­ Q; 2 > ` E . " ‘·`4’ ’V "Y ` l ï`;‘­;{‘ï`;;"ï‘.¢" 1*ï':‘”àFi"’ë·ï' ’§·`;;‘“‘ ` E . _ ' ·
. ~<¤ - ` ‘ . ~­ J. ·`<’_. J ‘­ · .·· . .­ J ‘ ‘. *.1;-
. ‘ii . . · - . ‘ ` · ‘ .,’ ­` · ‘ ­· 4 '
Ve '_ ` ’ «_,r 4 _ ­ , ' · ;A 4 4f·
‘· ‘ ‘ '· ·' ".·`.­'=.., 'L
/á· . · ‘s ~ ‘ » " , ,`'V ‘*- c.
a " ­L~j · 7*. ·‘‘»
zy · _ -ï ‘ ' · V __ ,_ ;_`N _ iii:
, ' ( `.~ ' ·’ _ ­_', °`;*'ï";.F'~.·,j _· "
- ' ‘ ' » · · i’1' V1, .` Ji? ` 5";L·,
‘ ‘ J · . , ` ‘ V., J , ,·'·­‘ äxä
X ­ 1 ` · ‘ ` ‘ ‘ . ` .- _' · `·=
" · " . Q
{ ,_ . n ‘- 2j'
1 ­ ~ · .’· 'Q;
7 . . ·‘. .· ` ,. wiäqg;
‘ · V · · ' [ V; ` ,f;,:‘,
· r . ` _. · · -· °­`
" t ‘ _­ ' ; ',_. , .‘j·ff1¤á*l«r..§g
‘ _ ~ . I > . 4 · _, ,~=` ‘ ,, .r‘;,,...
. ‘ ‘ 4 ·.ï?‘ P ’^=ï
e 1 ` T; , ' 4 DI? .4 ·.· ·` ;’ï,.e·;·t
L 1 _ ‘ ,;‘ ` · ·¥ ‘ jF`T?ï‘·`.fï’_
x ·‘ _ ’ · , ·· · .7 _·ë~.i: ..'1.;i,.
L ‘ ‘ . «· "tV.4 · , ., ’ '. ._Z.·7­
» · 1 A » · ., « _ gw`- ,,._ .,tä;,:~;~,
· 4. 4 , _ ' · ·' - . 4 ­,~_`ï«‘ :«_ {.;E2··~.I{>[‘
7 ‘ - · ‘ . ’ ., E ’ ’V-`
`. ` ­ · Y ‘ ' , '#:'5§;`­< ·`; `E;g_« I ··.~;· “
, g` Y ‘ 4 ‘ ­ S; ., L ._
' 1 ·~ , ' ’·- , A ­.=‘‘‘`- ·, = `­_'
gi"' « . C - ‘ UI 'ïii Av‘' ïïäï.
n ‘ 1; . · . . N · _.j_ , · :1._ · ,;«
;· '_ 7 ;· g ·­ . . ­ ; { 4 Q ; .~fj:gy,·<¥7;·‘·:;;_:·
= «> 4 r" IT ...§"P¥i."*·
4 E e _ ° ' ‘_ äïgga ­,»` a' ­_·v :_.;­j;‘§E?¥.,..e54,§i
'· · ' Y `vf F >‘'' ;.*·?"‘*.·ï Z?
L1. ‘ ,· ‘_ _‘;j· ` ·` y ' <«7"ï‘_>‘·r;
­ ` . ‘ 14:4 ; , ‘·€~"·H?
- « . . · .' · ’ '.‘ .· .. va ‘k, Q, ·~‘V"
t' . _ J ­‘ X » _*'_ïr _ N ' ‘. .‘__‘p j‘·*§_,lCï.~¢·ï·_‘­ï
` V A` Y N i" -~ v' l .`< ·l " 4* «·:° Y:4Ei¤i_·’¤"§ïl,;‘._r
.. ., ·. M’ ,3·· ‘­,, ·‘ _. ‘HyQä"‘·;`.
w _ · ­. . J. ‘ _· v‘ ­ ·`; "ï- .­;j· ­·‘
If Y ' . ¥” ·g. ja ' ‘°‘·. ';‘
, J , 1 ’ _v ,­-; I ;_· ‘ ·l __;, E ·_1·;·v;_r_~, "y>‘:`_
~ · .` '. ` , · ' ·Z^ »· J 2 ‘~~v · Z ~ E, ".,,Z‘··‘¤*
{ '_' ' [ 4 . §·`_'~ Y Y ‘_ ·Y’ ' L­`~:,.·`T¢~§1_"'
. Q: « ·_ ‘ · _ ` . x, ;¤_,-«·J,^,,";¥1~?»‘
. `, . ·7> ·_ Y! ‘g·,_,i _ __ 4_;;,;...;v"·fj·'àG{
4 Z ‘· . .1 ., ·,+F§§:;<ï=._ ·`_- ‘
’ .: · -. = __·_ 4. 222.;.
' * ·· .0, ,· ‘ . ‘: 4’ï`< 'ï‘·T<'. >?,·€f¢€·ë.’I`·i•.·
, · , _ _ ‘ » .· _ . , , ` ;;,J ~§·:C'I'1T;f·‘
_ . · - _ ., j . ii ··:..«.,á4.=.;`gi¤+“.·:,;ï.¢%,:;.4·4<
’ 4 q A
_ . · ‘ _‘ · .9. ‘· . >_ ,». ;­· l· ‘,,`.§_`;j§` .h~5,<j£f
· · ·· J ­ ‘ v ····· J ..~;»è?F‘·$J»;¥£
ä; ' ­ . . ’ ­`,= ‘ QV: .‘­·‘ ­‘·,.~L2.§‘ ,’T'·ï;·#=¢ï",,* {­*'$“ääJ
' ' · . .· « ·· · .=. Er ,‘·;’:ç,ë1?’z¥2..,·';»*«:T·ï;1§,v
~ · ~ . ` J»·. , " ¥ « :A;¢,'fY:£"=·;»ï‘ï4¤€
. , . . 4 ­ ~ 4 _ :v· ~ _,< .. _,,·.; ­_;; ¢·»·»;r.,x‘,·,·,·m·~{;_|;,;;;,;·¢
»-­~~ . ­ . _ _ Y . · , __ ‘ »·, ·: .«ï’?~