HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 37

JPEG (Deze pagina), 352.08 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

en _l
ti? .
ll 35
läls onderpand der hemelsohe genade en van Onze
v _~__, welwillendheid, schenken Wij aan u, eerwaardige
broeders, aan de geestelijkheid en aan het geheele
k aan uw waakzaamheid toevertrouwde volk in alle
2,* liefde in den Heer den apostolischen zegen.
Gegeven te Rome, bij St. Pieter op den 20** April
1884, in het 7* jaar van Ons Pausschap.
LEO XIII, Paus.
{il;

j ,
­à.I
ik
"­Yx
-
`
· O