HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 416.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

p n;..;,;.,.:.n,-4..,.,,,,,,n,.,,-,.,o_,l.,.;;;,,n,> .,__ ik
Op aanraden van eenigen, wier oordeel ik op hoogen
priis stel, bied ik, wat ik artikelsgevvijze in het ,,Nieuvvs­ en
Adve-rtentieblad van Noord- en Zuid­Beveland" behandeld
·. [T; heb, thans in den vorm van eene brochure het pu-
« bliek aan. ­- Slechts hier en daar heb ik enkele wijzi-
gingen, en naar ik hoop verbeteringen aangebracht.
Gons, October ’82. D. W.

p M,