HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 560.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

Y 39
n godsdienst is de verheffende gewisheid, dat men, wel verre
l van een speelbal te zijn van de zin- en ziellooze werking
j van redelooze krachten, gedragen wordt door eene heilige
{ trouw, die ons in de hoogste aspiratien van ons hart
_ï even zoovele onwaardeerbare beloften sehonk. Welnu,
indien dit alles een bedriegelijke waan of minstens in een
bedriegelijke waan gewikkeld blijkt te zijn. men toone
M het ons, maar niet zonder sympathie of erbarining, niet
ij, zonder ons tevens te toonen van waar dan die tee-
derheid des gewetens, die moed, die geestdrift, dat
verheffend en sterkend vertrouwen, ons werkelijk zijn
gekomen en voortaan zullen komen. Niet om namen
of klanken is het te doen, maar om de zaak die zij vere
C tegenwoordigen. Is de naam ,.God." niet de passende
V voor het eeuwig heilige, dat wij eeren en waarop wij ho-
E pen, men geve ons een beteren. Is het eeuwig-heilige
° niet de juiste aanduiding van de bron, waaruit voor hart
_ en leven al het beste ons toevloeit, men geve ons eene
L l juistere aanwijzing". Ik besluit met de woorden van den
3 beroemden Guizot:
gg j ,,Il y faut une puissanee plus haute que eelle de la ter-
re, des perspectives plus longues que eelles de la vie:
äl il y faut Dieu et l’éternité".
d
.e . · .
;e
··~`J`§.J`­~··
:11
1-
le