HomeHet persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanismePagina 5

JPEG (Deze pagina), 464.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 11.67 MB


¤< n E

l
en
De volgende bladzijden behelzen de toespraak in de
openbare samenkomst van de Evcmgelische Nfacetschappg`,
ll den 5de" September j.l. te Zvs olle door mij gehouden.
l · De aideeling Utrecht dier Maatschappij verzocht mij
` dit woord in haren kring en zooveel mogelijk ook daar-
buiten te mogen verspreiden. Ik meende aan dit verzoek
te moeten voldoen.
Mogen ook hierdoor zelfstandig godsdienstig leven en
Christelijke vrijheid bevorderd Worden! 1
vi T. CANNEGIETER.
UTRECHT, October 1882.
l
^
4 A 0 g