HomeHögni's letzte HeerfahrtPagina 34

JPEG (Deze pagina), 444.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.52 MB

PDF (Volledig document), 19.93 MB

` ç
Y-.
F! s _ ,
I lä V ,
· __ __ 1ä ·
32 ·
mm.
D ïgcbïu, zïgcdbiul · 1111b id) bin ïllhl ïïëeibl
" ?BD1I ibm u¢1Iaïic11 - llTIb_ id), CUICI) id)
Sai? mm ibm, mm bem Qlïtcë mid), ,;
ibm älïïeë ucrïoïgt. _
E)ögm.
ï§0Ig’ ibm, @1I bolït ibn llüd) ein!
mm.
Sd) muis! '
>3öcs¤i· ,
%oIg’ ibm, mcrbcmiebcr icm! ,
êöcin ïïëcib mcbt, ïeme Sëebïiu, ader Cêpëttcr v_
Llnb Sliïïfrcr Sid - mm ibm berïd)möbt . ä)
ullb micbeï aufgcnommexï, fbciïe fam Smmê,
2”Bcn11 er mcbt 1IDCY)IlIClY§°> @1d) nmütl)
· 9%ad)bcm er @ci11c Siebe gemis 3.
SDM (EIc11bc! (Seb, merbc mit ibm guïetgt .
Fbcr ï.Ukc11ïd)e11 %Ibïd)cu, bom ‘ï§Iud) ber (êiöttcr
àëeïfotgt »- ïtirb mic ciu ïiäiïb 511 Eobc qcbeigt!
1ï)11z». _
Ein Qäatar, Qëilllllll C€$erid)t, g
1§;ïgcb’ id) mid) 1111b mciu äcbeu, t
@11 baft cë mir ia gegcbcu, P
SH111111 cä guïiïcf, id) 1ueig’rc luid) 11id)t
Qögni. H
S) börct {ic ibr (Söttcv, Qiàobïuu l?
Xoïçï 1111ê! ' T
- Iê
__ d _ ___‘, __ sê
{ "1 -.;l Q