HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 514.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

«
i l
i 43
J gaarne erkennen, maar zij kunnen worden vereenigd
ä met liefde tot wetenschap, met zucht naar waarheid. Dat
zijn heerlijke idealen, Mijne Heeren, die ons later met de
Q praotijk des levens kunnen verzoenen. Ik doe een beroep op
j Uwe medewerking, ik hoop op Uwe toegenegenheid. Wilt
mij die schenken, verzekerd dat mijn hart warm klopt
p ` voor de nobele aspiraties van de studenten der Groningsohe
hoogesohool. _
r`
Ik heb gezegd.

r
l
t ä
I
i i