HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 847.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
n

'
33
_!
`j van tien jaren, ondergaan, zonder ernstig nadeel voor den
l, zielstoestand van den gestrafte. In de gemeenschappelijke
`V gevangenis te Gend hebben zich in 10 jaren, op een gemid-
delde bevolking van circa 600 personen, 20 gevallen van
_ krankzinnigheid voorgedaan; in de cellulaire gevangenis te
` Leuven top een zelfde bevolking 14 gevallen. Daar zü zich,
· blijkens verklaringen ook betreffende andere cellulaire ge- .
vangenissen afgelegd, vooral in den eersten tijd der opsluiting
j voordeden, staan zij in verband met de aandoeningen van
den gestrafte, ter zake van het ontdekte misdrijf en de daar-
‘ voor opgelegde straf. Men kan niet zeggen, dat krankzinnig-
heid door de gemeenschap of door de afzondering op zich
zelf ontstaat en door den langen duur wordt teweeggebracht.
Mocht in eenig bijzonder geval een persoon voor de afzondering
( minder geschikt blijken, de wet laat de gevangenisdirectie vrij
l hem in gemeenschap met anderen te plaatsen. Personen, die t
l gewoon zijn zwaren veldarbeid te verrichten en veel in de
open lucht te verkeeren, kunnen meer nadeel voor hun j
! gezondheidstoestand in de cel ondervinden dan stedelingen.
_ Toch vergete men niet dat, in een goed ingerichte cel-
lulaire gevangenis, dagelijks gelegenheid wordt gegeven, om
l op gezette uren, met celkappen voor het gezicht, beweging j
in de open lucht te nemen en dat bij den hun op te leggen
, arbeid op hun mindere geschiktheid voor het zittende leven
kan worden acht gegeven. Voorts is de onanie, waaraan de j
gevangenen zich, wegens een bij hen bestaande andere be-
7 hoefte, meer schuldig maken dan de vrije burger, een niet
te keeren bezwaar. Daarentegen geeft de gemeenschappelijke j
international de Srfoc/cholm, pag. 510 en srnvnxs, ráglime das etablisse-
ments pémtenticmes 1875, pag. 14.
3
`
i