HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 684.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

N ’O O`; J 1 `yy

E I
T N IT
` T OE GTTNNOENISSTBNT, T
T T T
Q OVEREENKOMSTIG BE EISGHEN TAN HET BEONT EN HET NNNTSCHAPPELTJN BELANG
TNGEBTOHT, BE BESTE BEB STBNTTEN. `
2
T T
* R E ¤ E v o E R n N G
T
L, AANVAARDING VAN HET H00c;LEE121AARsAMBT
T ` , E E
E 1m1<suN1vNNs1Nm TE GRONINGEN,
OP DEN 15dan NOVEMBER 1884, I `
T
J
' MR J. DOMELA NIEUWENHUIS. T
S N E
» l

·­.­.....».. 2 ......­........ . ...................,..............................,....A.............T.......................... x i
V) . B. WOLTERS, 1884. 1 I
| ?“`*"**+­_­_­‘ W-""?f` "=ï:8‘_ hij