HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 23

JPEG (Deze pagina), 707.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

' " i` _ -.;;` ?"T` ,"‘ .. ° - - ,,,.;,,;.;j`;Q` ` ï.,..f;;.,ï;;‘_g,«. -­.. ......'ï;;i.ifj"`f'f; --
E
gf
j Mnnomn van TOELICHTING. 23
[ in kiesdistriot III: L", AH, Ku;
j idem IV: Lm, Am;
idem V: LW;
j idem VI: LV, AW.
p Bij deze opgave beteekent:
L = liberaal,
A = anti-revolutionair,
K = katholiek, en
W = wilde of tot geene partij behoorende.
Nu is ieder kiezer gerechtigd op iemand, die in een der 6 dis-
" tricten kandidaat is, zijne stem uit te brengen, en als subsidiaire
stem een ander hunner op zijn briefje te plaatsen.
Stel dat er nu 24000 stemmen worden uitgebracht. Er zijn dan
4000 (eerste) stemmen noodig om gekozen te zign.
De zes liberale kandidaten kri` en van de eerste stemmen 10000,
.13
verdeeld als volgt:
L 5000, L1 2500, LH, 1000, Lm 800, LW 500, LV 200.
De anti-revolutionairen erlangen 7000, nl. A 3600, A1 3000,
‘ f Au 300, Am 100.
[ De katholieken 4800, nl. K 3500, K1 1000; en de tot geene partij
behoorende W heeft 2200.
Te zamen alzoo naar volgorde van stemmen:
` L .................. 5000
A .................. 4600
K .................. 3500
. Lr. ................. 2500
` W ................. 2200
p ` A1. ................ 2000
? LH. ................ 1000
' ‘ Ki. ................ 1300
Lm . ............... 800
LW .. ............... 500
AH ................. 300
LV ................. 200
Am . . .............. 100 ­
totaal 24000 stemmen.
l Nu zijn L en A verkozen en moet worden uitgemaakt Welke stem-
men hun zullen worden toegerekend. Men vindt van L 3000 briefjes,
waarop alleen zijn naam is vermeld en voorts 1000 op L en L1, 800
z op L en LH en 200 op L en L1". Van de 5000 briefjes worden
l dus gerekend voor L: 10, de 3000 briefjes, waarop zijn naam alleen
E
ë