HomeOntwerp van wet tot herziening der GrondwetPagina 11

JPEG (Deze pagina), 626.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.85 MB

j OVERGANGSBEPALINGEN. 1 1
i
. AM. VII. 5.
la O deze verkiezing veer de Tweede Kamer der Staten- ;t
9 P . C .
j' Generaal zijn de bepalingen der kieswet van toepassing,
behoudens de volgende aanvulling en wijziging: j
De epreepingsbrieven en stembriefjes worden niet aan
, de kiezers rondgezenden , maar van wege de gemeente
` gedurende acht aan den dag der verkiezing voorafgaande I
I dagen en ep den dag der verkiezing aan de Secretarie *
der gemeente ter afhaling beschikbaar gesteld. Bij de A
afgifte kan bewijs van identiteit worden gevraagd. Q
Bij het uitbrengen der stem wordt de epreepingsbrief ..
aan het stembureau afgegeven. j
j Indien eene stembus ïeene ruimte meer bevat om de I
. . g
j ingeleverde stembrief jes op te nemen, kunnen meerdere
j stembussen gebezigd worden. ·
l
{ .
W" Lasten en bevelen, enz.
j
l
. E ""

A
l

W