HomeEene herinnering aan de artikelen 34 tot 49 der GrondwetPagina 9

JPEG (Deze pagina), 642.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 8.49 MB

7
het laatst der vorige eeuw, op de fransche constitutie
,. van 1791, op de lois de regence van 28 flor. an XII
" X en van 1842, en op regelingen in Beijeren, Saxen en
Vlïurtemberg.
` Dit beginsel vond echter in de vereenigde zitting
jj geen bijval. Volgens het algemeen verslag werd vrij
algemeen betwijfeld - zooals nader door eenige leden
werd betoogd - of het standpunt der regering wel
‘ "" juist gekozen was. Niet alleen in wettigen, maar ook
in zedelijken zin moest de keuze van een regent geheel
ä vrij blijven. Dit had ook de grondwetgever bedoeld die
de opvolging in het Koningschap uitdrukkelijk had
{ geregeld, maar zelfs geen vingerwijzing had gegeven
omtrent de keuze van een regent, en dus blijkbaar
gewild had, dat bij het doen eener keuze uitsluitend
zou gelet worden op ’s lands belang. Zelfs van voorkeur
ten behoeve van een lid van het Koninklijk Huis werd
geen spoor in de grondwet aangetroffen. 1
Niet het minst werd de aanneming van het regerings­
beginsel gevaarlijk geacht met het oog op de daarstelling
I 4 ‘ van een tmtecedent, waarop men zich later zou kunnen
? beroepen om eene met ’s lands belang niet strookende
U keuze door te drijven, b.v. wanneer ’s Konings naaste
b
, t”