HomeEene herinnering aan de artikelen 34 tot 49 der GrondwetPagina 5

JPEG (Deze pagina), 558.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 8.49 MB

l
la
j a
l
l
1
i Q
t “‘‘‘V W ‘“V“ ‘ ‘“*‘”v‘ ‘ ”`‘‘‘‘‘‘‘`‘ i ``‘‘‘‘“‘ W *‘”"‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘"‘‘ ‘ ‘```‘`‘```‘````` ` ` ä
K a
z
. l
t
Hoewel Koning Willem III in *1850 slechts 33 jaren O
" telde en alzoo in de volle kracht des levens was, werd °
niettemin door de regering raadzaam geoordeeld te l
jl voorzien in het geval dat de toen eenige, ruim negen-
3 jarige zoon des Konings (de in 1879 overleden Prins
­
l van Oranje) vóór zijne meerderjarigheid tot den troon j
A 1’I10glL gGI'0€p€Il VVOI`Cl€1'l. l
Behalve den Koning en zijn eenigen zoon, bezat
y Nederland toen nog twee mannelijke leden van het
Huis van Oranje, ’sKonings ongehuwden dertigjarigen i
broeder Prins Hendrik en ’s Konings drie­en-vijftig-
’ jarigen oom Prins Frederik.
t De geschiedenis te leveren van de toen behandelde
, regeringsvoorstellen tot aanwijzing van een regent en
- il tot regeling der voogdij van den minderjarigen Koning,
i
l
1 K 1
j ` V
P s_.~.~.m.,i.n..,i._._,i,,,,-i , ___i _ rw,