HomeOnze toestand in IndiëPagina 76

JPEG (Deze pagina), 488.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

70 j
r
of in het geheel niet te verdedigen is, maakt men eene af- j
leidende, eene` omtrekkende beweging. Men brengt andere
zaken te voorschijn; men doet een uitval op een ander punt. _ 1
Vl/'ij hebben nu hier gehoord: de wet van 1844 was het A
werk der conservatieve partij; die wandaad heeft zij in hare j
annalen te schrijven, zij is het die de Javanen heeft verdrukt, '
en niet de vrije arbeiders, waarvan mijn vriend uit Almelo (
gewaagde; zij heeft de afschaffing van het gemaal, en wat
al niet meer, aan de bevolking opgelegd. Dat alles was het
werk der conservatieven. Ik heb op dat alles slechts een
enkel antwoord: en dat is eene vraag aan dezen Minister,
eene ingézme vraag misschien; zij is deze -
j Hoeveel malen heeft de Minister van Kolonien, in zijn veel
bewogen leven, het zich tot eene eer aangerekend, 01n onder
de conservatieve partij geacht te worden te behooren?
i