HomeOnze toestand in IndiëPagina 66

JPEG (Deze pagina), 701.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

. i
eo
nu, ook voor de private belangen, als zoodanig op treffende .
wijze gebrandmerkt.
Deze cijfers bewijzen toch onwederlegbaar hoe doodelijk men `
onzen handel en onze scheepvaart. heeft getroffen. ,
Deze statistieke gegevens leveren een treffend ta.fereel van ä
de verkeerde handelspolitiek, die zelfs nog op het tegenwoordig
oogenblik wordt. door velen gehuldigd. 1) E
1) Ile gevolgen der wet van 17 November 1872, waardoor met 1 Jannarii
1874 de diiferentieele regten in Oost­Indie werden opgeheven , leert men, wat
den handel met Engeland betreft, op deze onrustwekkende wijze kennen uit het
overzigt van dien handel met Nederland en de Nederlandsche koloniën gevoegd
bij het Jaarverslag van den Nederlandschen Consul­Gcneraal te Londen over 1877.
`Het komt voor in de Slaalsconmnt van 28 November 1878 n¤. 280, en
van die sterk sprekende cijfers kon dus door mij op 25, 26 en 27 November
geen gebruik worden gemaakt. A
Het overzigt is ­~ volgens het Jaarverslag- aan officieële bescheiden ontleend.
Invoeren in het Vereenigd Koningrijk (in ponden sterling) van:
I
1873. l 1874. 1875. I 1876. 1877.
Nederland . ....... 13,272.444l 14,464,158 14,836,336 16,602:154 19,861,254
Java .......... 436,163 1,311,939 1,442,607I 1,421,745 1,955,586
de overige Nederlandsch Oost-
Indische hezittingen . . . . ­- - - 19,115 -
de Nederlandsch West-Indische · t
eilanden ........ 45,461 I 21,980 27,500 ' 21,694 41,550
Nederlandsch Guyana .... 188,198, 139,393 136,030I 107,197 145,004
Totaal. . . . . 13,942,266·15,937,470 16,442,473j 18,171,905 22.004,994
Uitvoeren uit het Vereenigd Koningrijk (in ponden sterling) naar: J
_ .,,__... ?_...........1
1873. 1874. I 1875. 1876. 1877.
‘ l d ........ 24,578,380 21,289,63' 20,113,787 18,707,800 16,032,626 .
i;:wi1;r.=m. . . , ..... 741,546 1,227f719j 1,595,350 1,576,799 1,934,018 1
· ` N d l d h 0 .
dclndiäiäcbeziïtigxgêä C . .054 33,127 71,837 158,167 113,424 154,757
‘ d d‘·h ­I d` ·h
dceilüititefiiiriali bi, . fst Ii lib 9 370.122 226,350 155,837 84,177 94,358
Nederlandsch Guyana , . , . 70,459 50.292 98,590 29,935 44,900 :
_··- j -1 "i" ""‘_ * .
Totaal ..... 25,793,634 22,865,833 22,051,731 20,512,135 18,260,019
Totaal der in- en uitvoeren 39,735,900 38,803,303l 38,494,204 38,684,040 40,265,013
l
l
ix