HomeOnze toestand in IndiëPagina 5

JPEG (Deze pagina), 699.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

_W___ _,.,,,,....., · v­
I
¢
j De heer PH. CnasL1·:s heeft in zijn onlangs verschenen
F boek, getiteld: Z’A¢z_qZefw·1·v poliáigrw, in het hoofdstuk: Za
;· P¢·¢·s.sc en Avzglcámw, eene nierlmvaardige mededeeling gedaan
j omtrent de verslaggevers van voordragten in het Parlement
en elders in Engeland gehouden. HQ schreeli daar het volgende:
_ «Ias reporters, _/brmmzzf mm classe eZ’ä0mmw.s· à part qui
7z’csá in/Uodëa à mzcziïw opiuiwz, mais demi Hvgjïzzcmcc cz? Za
i` crmsirláuiiovz rlspmrlemf dm rhjyrá «Z’¢.mcZZmr/c mvvc legaal ils
s·’acguéttzm2f de leur zf¢·m;ai[, omi iuááff à ca gm; leurs compäcs-
ïcmlus zlomzent uw copie jirlêla als lez simmfiozz das Cáambrcs.
Hs ont mz. agvrét {Za: cwps, ils sc rcsjwzciczzá, al comma Mv
_pczm2¢zZ passer zZ’wz joamal à Z’¢mZ1·c, ils wc swüacácmf spë-
_ _` ciezlemmt à auczm paráá. Jamais v·áZ¢zciczu· cu 0/le;/` {Ze: _j02¢-wml j
XT, we rlcnzamla à son reporter auczms s_y11zpm%i@rZ’0pmi0npolèáiqzm.
i Cavïmze foute áwjrlcïlifá 00//7/ili«$‘8 par mz {Zes zzzwzvbrm de wife I
i sspêcc zfassocéatiozz paris mffsiuác à fzastizïw dem! Ze cwps mzfzrr
i wat _j0ui¢·, ik omi en áorrczzr Zes alzfámiozzs, Zes imfe1p2·áz‘a-
i zfiovzs, Zes .supp7·essi01zs, clmzzf Za pa2·t£aZ£M des `]'0IH’?MZll.lf jözm-
I çais ez mw áabiáurln. »
Op den *17den Junij jl. werd door mij, bij de opening der
beraadslagingen over de wet op het Lager onderwijs, op soort-
; gelijk getuigenis gewezen, afgelegd door Pmavosr PARADOL, in
zijne bekende Essaés dv Iblifigzzc. De Za Presse en ,·lugZcfc·M·0
et cu l%‘zmc@,· die daarbij teregt als eene lofwaardige eigenschap
van het Engelsche volk opmerkte, dat dit nooit zougedoogen .
dat er onware voorstellingen door de dagbladen van parlemen-
taire of andere beraadslagingen werden gegeven.
, Dit euvel heeft intussclien in Nederland en met name in
­de Nicmvc Iïoürrrlavizscle Cazzreml, in vergelijking met de pers h
van het vaste land, zijn toppunt bereikt. l
I
i l