HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 5

JPEG (Deze pagina), 670.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

l
1
l
x
s E
i
·¤ Q
le `
12 2
· >>L’Union fait la force".
l De dag nadert, waarop onze Regeering haar laatste ant-
woord zal moeten geven op de vraag der Mogendheden, óf i
j Nederland wil medewerken tot wüziging der Berlijnsche acte
j van 1885, en daarmede aan het gouvernement van den
Oongo­staat vrüheid verleenen tot hefüng van invoerrechten.
Het kan wellicht nut hebben, het vraagstuk alvorens nog
j eens op kalmen toon te resumeeren en onpartijdig züne j
j waarschijnlijke gevolgen te bespreken.
lj Van Belgische zijde is gewaagd van eene polemiek, die i
het gezond verstand beleedigt. Ik zou dit gezegde op het
‘ A geheele Congo­vraagstuk willen toepassen. J
j Waarover wordt geheel Europa toch eigenlijk in rep en
` roer gebracht? pi
j Eenvoudig over de vraag: of de ,,Etat­lndépendant du A
_ j Congo" zijne uitgaven voor de bestrijding van den slaven- g
i handel geheel of gedeeltelijk zal mogen dekken door hefüng i
j van inkomende rechten, welke heffing bij artikel 4 der acte
* van Berlijn van 1885 voor een tijdperk van minstens twin-
J tig jaar uitdrukkelijk is verboden. l
i' Naar aanleiding van deze vraag wordt de ,,Etat", die Q
inkomende rechten wenscht te heffen, van alle zijden in gl
bescherming genomen, en schijnt men Nederland, dat de hef- si
,' fing onder beroep op voormelde acte weigert, geen smaad ge- ,

al , rv