HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 15

JPEG (Deze pagina), 746.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

`L 13
even goed voor ons Hollanders, als voor elke andere natie. '
i ii Het artikel vergelijkende met Art. II van het verdrag tus-
v sehen de ,,Association" en het Koninkrijk der Nederlanden:
,, ....... Sie sollen ins besondere das Recht haben,
‘· Land, Bergwerke, Wälder und Gebäude in der genannten
ik Territorien zu kaufen und zu lverkaufen, zu miethen und zu
vermiethen, und unter der holländischen Flagge Handel und
`Küstenschifffahrt zu treiben," - dan was het nogmaals duide-
lük dat wij onder Hollandsche vlag handel mochten drijven
te water en te land, zonder daarvoor toestemming te vragen
aan den Gouverneur van den Congo­Staat. Gesteld dat deze
laatste kon weigeren - en ‘zonder die mogelijkheid werd
artikel 1 van het decreet eenvoudig belachelük -, dan
moest Z. E. inbreuk maken op voormeld artikel II.
Nog iets! ,,L’usage des pavillons", behoorde zeker wel
tot de ,,Bestimmungen über die Schifffahrt." Is dit zóó,
h dan mocht, volgens de navolgende artikelen van de ,,Gene­
ral Akte", het ,,Dépar'tement des Aifaires Etrangères" van
den Congo­Staat zich geenszins hebben veroorloofd het be-
doelde decreet uit te vaardigen. Deze artikelen behelzen:
Art. XVII. ,,Eine Internationale Kommission wird einge-
j setzt, um die Ausführung der Bestimmungen der gegenwär-
nl tigen Schifiïahrtsakte zu sichern", - en
··¤ Art. XIX. ,,Die Kommission hat unverzüglich Bestimmun-
gen über die Schiffïahrt, die Flusspolizei, das Lootsen und X
I Quarantänewesen auszuarbeiten."
Geheel onverklaarbaar was het ons, hoe drie jaar geleden
zulk een besluit het levenslicht kon zien. Gelukkig hebben
toenmaals de ijverige bemoeiingen van de Nieuwe Afrikaan-