HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 12

JPEG (Deze pagina), 724.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

10 is
,,have her at once for guns and soldiers; and she steamed I
,,away for the Sankuru on the 20th, with the muzzle of a r_
,,machine gun overhanging the stern, and immediately over
,,,,PEACE.” In the meantime the flag had bem hauled down, jj
,,a little tableboy being sent to do it, and no respect t
,,whatever paid. I cannot think that the plea of ,,pubZic dan-
,,gm·" will appeal with much force as an excuse for seizing
,,a steamer, belonging to a friendly power and hauling down Q
,,her fiag."
De zaak kwam dus hierop neer:
Den 16den September jl. is te Léopoldville de stoomboot
,,Peace" van de ,,Baptist Mission" door den Congo­Staat in
beslag genomen. Men had vooraf zonder bekende aanleiding
,,danger public" geproclameerd, en gaf voor bij het inbeslag-
nemen, dat men de stoomboot noodig had tot bestrijding van
den slavenhandel op den Kassaï.
De heer Grenfell weigerde de stoomboot goedschiks over
te geven, en moest aanzien, dat de Engelsche vlag neer-
gehaald, en in de plaats daarvan de vlag van den ,,Etat" ­-
blauw met gouden ster - geheschen werd. De machinist en de
neger-bemanning werden genoodzaakt aan boord te blijven,
p en hunne diensten te verleenen aan een kapitein van den
Congo­Staat. p *_
Op het oogenblik dat de ,,Peace" gerequireerd werd, lagen er "
drie stoombooten van den ,,Etat" te Léopoldville voor anker. S,
Naar aanleiding van het voorgevallene is door den agent ,
der Nieuw Afrikaansche Handels­Vennootschap te Kinshassa
de kleine stoomboot ,,Frédérik", die mede te Léopoldville lag,
naar Brazzaville, de Fransche havenplaats van Stanley Pool,