HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 76

JPEG (Deze pagina), 613.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

- E "‘>
UITGAVEN van H. D. TJEENK VVILLINK te Haarlem.
SOCIAAL W EEKBLAD.
Redacteur: Mr. M. W. F. TREUB te Amsterdam.
· ONDER MEI)EYEl{KING· VAN
Mr. Z. VAN DEN HERGH, H. J. BHGDERLAGK, Mr. H. GOEMAN BORGESIUS,
Mr-. J. T. BUIJS, Mr. H. L. DRUCKER, G. EMANTS, 0. V. GERRITSEN,
Mv. G. A. VAN [IAMEL, Mi-. A. KEHDIJK, Mr. P. W. A. OORT VAN DER LINDEN,
J. G. VAN J1AR.1<EN Jr., Hm., MERCIER, Dr. J. Tu. MOUTON, P. NOLTING,
Mr. 1;. H. PEKETJHARING, Mr. H. P. G. QUACK, H. W. J. A. SCHOOK,
D. STIGTHR, P. L. TAK, P. M. WIBAUT.
Dit blad verschijnt elken Zaterdag. j
Prijs per 3 maanden fr.p. p. j' 1.-; afzonderlijke nummers 10 cents.
DE NIEUWE GRONDWET
J
P GEDRUKT
NAAST DIE VAN 1848.
Derde druk.
PRIJS 50 CENTS.