HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

l
i à
. - 37 -
ROTTERDAM IV. -- Het deel der gemeente begrensd door eene lijn loopende
van het snijpunt der aslijnen van de rivier dé Maas en de Leuvehaven stroom-
afwaarts midden door de rivier langs de Gharloisehe en vervolgens langs de Schie- .
damsche en Overschiesche grens tot het midden van de Gooische straat, van daar
langs de grens der kadastrale gemeente Delfshaven tot aan het midden van den ,
_ Binnenweg, midden door den Binnenweg oostwaarts tot aan het midden van de
gracht van den Schiedamschen Singel, midden door die gracht tot aan het midden 5
van de Schildersteeg en midden door die steeg en de Leuvebrugsteeg tot aan het
midden van de Leuvehaven en eindelijk van daar zuidwaarts midden door die haven
tot aan het punt van begin. De gemeente Charlois.
ROTTERDAM V. - Het deel der gemeente begrensd door eene lijn loopende
van het snijpunt der aslijnen van de rivier de Maas en het Boerengat, stroom-
opwaarts midden door de rivier, vervolgens langs de Kralingsche-, lJsselmondsche­
en Charloische grens tot weder in het midden van de rivier, van daar stroom- , {
opwaarts midden door de rivier tot aan de verlengde aslijn van de Leuvehaven, t
midden door die haven en de Steigergracht tot midden voor de sluis ,,het Spui",
van daar midden over de Vlasmarkt en het Spui tot aan het midden van de Korte-
Torenstraat, midden door die straat en de Boerenvischmarkt tot aan het midden
van de eerste Lombardstraat, midden door die straat en de tweede Lornbardstraat
tot midden in de Rotte, van daar midden door de sluis van het Couwenburghs-
eiland, de gracht van den Goudschen Singel, het Oostvestplein en de Boezembrug;
vervolgens beoosten langs de Boezemkolk, het stoomgemaal insluitende, midden
door de Oostpoort, het Oostplein en het Boerengat tot het punt van begin.
BRIELLE. - Brielle, den Bommel, Ooltgensplaat, Stad aan ’t Haringvliet,
Oostvoorne, Vierpolders, Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Rockanje,
Heenvliet, Geervliet, Zwartewaal, Spijkenisse, Hekelingen, Zuidland, Abbenbroek,
Oudenhoorn, Rozenburg, Pernis, Hoogvliet, Poortugaal, Goudswaard, Piershil,
Zuid-Beijerland, Nieuw­Beijerland.
’s GRAVENHAGE I. - Het gedeelte der gemeente gelegen bezuiden de lijn, V
fl aanvangende bij de grens der gemeente met de gemeente Loosduinen waar die g
J ` grens gesneden wordt door het verlengde van de as van de Hoefkade. oostwaarts
loopende langs die lijn tot de snijding van die lijn met den Stoomtramweg van
het station der Hollandsche Llzeren Spoorwegmaatschappij naar Scheveningen, langs i
dien tramweg noordwaarts tot het punt waar hij gesneden wordt door het ver-
lengde van de as van den Bleekersweg, oostwaarts loopende door de as van dien
weg, door het midden der gracht van de Zuid-Buitensingel, zuidwaarts door het ~
midden der grarht van het Om en Bij, oostwaarts door het midden der gracht
van de Hooftskade en van het Korte Groenewegje tot de Wagenbrug, van die brug
noordwaarts door de as van het Wagenplein en de tweede WVagenstraat tot aan '
de Gedempte Lange Gracht, oostwaarts door de as van die gracht en van die as g
` in een rechte lijn naar het midden der gracht van de Turfmarkt en van daar in i
een rechte lijn naar de as van den Fluweelen Burgwal, door die as, door de as
van de Heerengracht en van den Bezuidenhoutschen weg tot aan den Schenkweg,
zuidwaarts door de as van dien weg tot de grens der gemeente met de gemeente
Voorburg.
. ’S GRAVENHAGE II. - Het gedeelte der gemeente gelegen benoorden de
i noordelijke grenslijn van dist1·ict ’s Gravenhage [ en bezuiden de lijn, aanvangende
bij de grens der gemeente met de gemeente Loosduinen, waar die grens gesneden
wordt door de as van den Loosduinschen weg, oostwaarts loopende door die,as, _ ,
l