HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

` ‘ l
'
... 35 ..
_ vandaar in noordelijke richting door het midden van den Singel naar het beginpunt. ‘
AMSTERDAM VIII. - Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen
binnen eene lijn getrokken als volgt: van het snijpunt der aslünen van de Eilands-
‘ gracht en de Korte Prinsengracht door het midden van de Prinseneilandsgracht tot
; aan de aslijn der Zoutkeetsgracht; vandaar in westelijke richting door het midden 5
,l van de Zoutkeetsgracht en in zuidelijke richting door het midden van het Wester-
kanaal en de Buitensingelgracht tot waar zij het verlengde van de aslijn der I
Nieuwe Tuinstraat ontmoet; vandaar dit verlengde en die aslijn volgende tot aan
I, de aslijn der Marnixstraat; vervolgens in zuidelijke richting door het midden van
A de Marnixstraat tot tegenover de scheiding der perceelen Marnixstraat n°. 231 en
233; door die scheiding tot aan de grens der bebouwing tusschen de perceelen aan ,
de Marnixstraat en de Westerkade, verder noordwaarts langs die grenslijn door 1
_ de scheiding der perceelen Marnixstraat 221 en Westerkade 10 tot waar het ver-
f lengde dier scheiding de aslijn der Nieuwe Tuinstraat ontmoet; vandaar de aslijn
l der Nieuwe Tuinstraat volgende tot aanhet midden van de Lijnbaansgracht en over
' die gracht tot vóór het midden van de Tuinstraat; vandaar door het midden van
die straat tot aan de aslijn der Prinsengracht en vervolgens in noordelijke rich-
ting door het midden van de Prinsengracht tot aan het beginpunt.
AMSTERDAM IX. - Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen binnen V
eene lijn getrokken als volgt: van het snijpunt der aslijnen van het Noordzeekanaal
en zijkanaal H zuidwaarts langs de grens der gemeente tot aan het punt waar zij
de aslijn der 'Overtoomsche Vaart ontmoet; vervolgens in oostelijke 1·ichting door
het midden van de Overtoomsche Vaart tot aan de aslijn der Buitensingelgracht;
vandaar in noordelijke richting door het midden van de Buitensingelgracht en het
Westerkanaal tot aan het punt waar zij de aslijn van de Zoutkeetsgracht ontmoet;
verder die aslijn volgende tot aan het snijpunt van die aslün en die der Prinsen-
eilandsgracht; vervolgens door het midden van de Prinseneilandsgracht, de Eilands­
gracht en de Korte Prinsengracht tot aan het snijpunt der aslijnen van de Prinsen-
gracht en de Brouwersgracht; vervolgens in oostelijke richting door het midden
l · van de Brouwersgracht tot aan de aslijn van den Singel; vandaar noordwaarts door ·
j den Singel naar de doorvaart tusschen het Midden- en het Westelijk stationseiland
en vervolgens door het midden van die doorvaart in noordelijke richting ombuigende
tot aan de aslijn van het Noordzeekanaal en verder die aslijn in noordwestelijke l
richting volgende tot aan het beginpunt.
HAARLEM. - Haarlem. J
BEVERWIJK. - Bevervvük, Zandvoort, Bloemendaal, Schoten, Spaarndam, l
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Assendelft, Wijk aan Zee en Duin, ,
Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Akersloot, Limmen, Heemstede, Bennebroek,
Hillegom, Lisse. ,
` ZAANDAM. - Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan, j
Krommenie, Wormer, Jisp, Graft, de Rijp, Zuid- en Noord-Schermer, lVijdewormer, j
Oostzaan, Ilpendam, Landsmeer, Buiksloot, Broek in l1Vaterland, Nieuwendam, 1
, Ransdorp.
HAARLEMMERMEER. - Haarlemmermeer, Nieuwer-Amstel, Sloten.
LEIDEN. ~ Leiden. i
‘, KATWIJK. - Katwijk, Noordwijk, Noordwükerhout, Sassenheim, Voorhout, i
Oegstgeest, Warmond , Alkemade, Rijnsburg, Valkenburg, Leiderdorp, Rijnsaterwoude, 1
Woubrugge, Oudshoorn, Koudekerk, Zoeterwoude, Voorschoten, Veur, Wassenaar. ,
l
l
i
1