HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

-­- 34 - A
zij de aslijn der Nieuwe Heerengracht ontmoet; langs laatstgenoemde aslijn tot ,
· vóór het verlengde van het midden van Rapenburg; over het midden van Rapenburg V
tot tegenover de scheiding van de perceelen Rapenburgerstraat n". 2 en Rapenburg i`
n°. 50; vervolgens door die scheiding naar het midden van den Rapenburgwal en i
vandaar door het midden van den Rapenhurgwal, de Oude Schans en de Recht- j
boomsloot tot aan het beginpunt.
AMSTERDAM V. -­ Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen binnen
eene lijn getrokken als volgt: van het snüpunt der aslijnen van de Buitensingel- j
gracht en de Overtoomsche Vaart door het midden van die vaart tot aan de grens ;*
der gemeente en verder die grens in oostelijke richting volgende tot aan de aslijn `
van den Buiten-Amstel; vandaar in noordelijke richting door het midden van den
Buiten-Amstel en den Binnen-Amstel tot tegen0ve1· de Keizersgracht; vervolgens
door het midden van de Keizersgracht en zuidwaarts door het midden van de Regu­ j
liersgracht, verder over de Lijnbaansgracht naa1· de aslijn der Nicolaas Witsensti·aat;
vervolgens door het midden van die straat tot aan de aslijn der Buitensingelgracht, F
` en vandaar in westelijke richting door het midden van de Buitensingelgracht tot
aan het beginpunt.
AMSTERDAM VI. - Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen binnen
eene lijn getrokken als volgt: van het snijpunt der aslijnen van den Singel en de
Gasthuismolensteeg door het midden van genoemde steeg, de Hartenstraat en de
Reestraat tot aan de aslijn der Prinsengracht; vandaar die aslijn in zuidelijke richting
volgende tot waar zij het verlengde van de aslijn der Elandsstraat ontmoet; vandaar
j door het midden van de Elandsstraat en het verlengde daarvan volgende tot aan
j de aslijn der Buitensingelgracht; vervolgens in zuidoostelijke richting door het midden
van de Buitensingelgracht tot tegenover de Nicolaas Witsenstraat; vervolgens door
L het midden van die straat over de Lijnbaansgracht naar de aslijn der Reguliers-
j gracht en van daar die aslijn volgende tot waar zij de aslijn der Keizersgracht
j ontmoet; vervolgens in oostelijke richting door het midden van de Keizersgracht
tot aan de aslijn van den Binnen­Amstel en vandaar in westelijke richting die aslijn ir
en die van den Singel volgende tot aan het beginpunt.
i AMSTERDAM VII. - Het gedeelte der gemeente Amste1·dam , gelegen binnen
E eene lijn getrokken als volgt: van het snijpunt der aslijnen van den Singel en de
V Brouwersgracht door het midden van de Brouwersgracht tot waar zij de aslijn der
Prinsengracht ontmoet, vandaar in zuidelijke richting door het midden van de Prinsen-
V gracht tot tegenover de Tuinstraat; vervolgens door het midden van die straat tot
aan de aslijn der Lijnbaansgracht; verder over die gracht en door de aslijn der
V Nieuwe Tuinstraat tot tegenover de scheiding de1· perceelen Marnixstraat 22l en
Westerkade 10; daarna in zuidelijke richting door de scheiding der perceelen aan
de Weste1·kade en de Marnixstraat tot aan de scheiding der perceelen Marnixstraat
23l en 233; door die scheiding tot waar het verlengde daarvan de aslijn der Marnix- `
straat ontmoet; vandaar langs die aslijn in noordelijke richting tot aan de as der
Nieuwe Tuinstraat; vervolgens door het midden van die straat en het ve1·lengde j
daarvan tot aan de aslijn der Buitensingelgracht; vandaar in de zuidelijke richting l
. door het midden van de Buitensingelgracht tot waar zij het verlengde van de aslijn ·
der Elandsstraat ontmoet; verder dit verlengde en die aslijn volgende tot aan de aslijn
E der Prinsengracht; vandaar in noordelijke richting door het midden van de Prinsen-
j gracht tot tegenover de Reestraat en vervolgens door het midden van de Reestraat, V
l de Hartenstraat en de_ Gasthuismolensteeg tot aan de aslijn van den Singel en